Prijemni.rs
Maturang

Politika privatnost Maturang


Politika privatnost Maturang

USLOVI I PRAVA KORIŠĆENJA APLIKACIJE MATURANG

Dobrodošli na zvaničnu android aplikaciju Maturang sajta Prijemni.rs. Aplikacija nije potpuno samostalna i sem kontakt podataka korisnika prilikom registracije, nema svoje sopstvene podatke, već koristi podatke i usluge sajta Prijemni.rs, tako da se sva pravila korišćenja sajta Prijemni.rs u potpunosti primenjuju i prilikom korišćenja aplikacije Maturang.

Uvod

Za vreme korišćenja aplikacije Maturang, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Maturang zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Upotreba i zaštita podataka

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost sajta Prijemni.rs.

Prijemni.rs se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima aplikacije čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prijemni.rs ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Prijemni.rs, doći do tih informacija. Prijemni.rs ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti. Prijemni.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Prijemni.rs ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Prijemni.rs je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Prijemni.rs ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji autori su posetioci sajta ili druga lica koja ne predstavljaju Prijemni.rs. Prijemni.rs ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj reklamnih ponuda koja se postavljaju na sajtu, kao i drugih programa i studija čiji organizator nije Prijemni.rs.

Korišćenje naših sajtova i servisa je privilegija a ne pravo. Prijemni.rs u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge Prijemni.rs, iz bilo kog razloga koji Prijemni.rs smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, Prijemni.rs će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

Pouzdanost informacija

Sadržaji koji su vidljivi na Maturang aplikaciji služe pre svega u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savet, međutim, Prijemni.rs ne garantuje da će ishod njihove primene biti uspešan. Sve akcije urađene na osnovu saveta koji su pruženi unutar aplikacije, smatraju se kao samostalne odluke samog korisnika, za čije posledice Prijemni.rs neće odgovarati. Dakle, Prijemni.rs ne garantuje uspeh u bilo kojoj nameri korisnika, a koja je zasnovana na osnovu informacija iz aplikacije.

Takođe, Prijemni.rs se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga datih unutar aplikacije (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim korisnicima ili ustanovama).

Prijemni.rs se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja aplikacije ili usluga i informacija datih u aplikaciji, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole Prijemni.rs (performanse mobilnog aparata korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova ili Prijemni.rsovo primanje mailova sa adresa koje za to nisu predviđene, automatski mailovi poslati sa adrese noreply@prijemni.rs).

Usluge koje aplikacija pruža, oslanja se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovde nećemo navoditi u celini, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. U svakom momentu ćemo se truditi da ih otklonimo u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Prijemni.rs ne smatra odgovornim.

U slučaju više sile odnosno događaja za koje Prijemni.rs nije mogao znati da će se dogoditi ili predvideti niti su nastali krivicom Prijemni.rs, poput, ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja Internet linka Telekoma, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

Prikupljanje e-mail adresa

Kao deo strategije za unapređenje usluga i pružanje personalizovanog iskustva, prikupljamo e-mail adrese naših korisnika. Ove adrese koristimo isključivo u promotivne svrhe, kako bismo vam pružili relevantne informacije, vesti i promocije koje smatramo korisnim i interesantnim za vaše studiranje.

Vaša e-mail adresa će biti korišćena samo od strane Maturang tima i neće biti deljena, prodavana ili ustupljena trećim licima bez vašeg pristanka.

Vaša privatnost je od najvećeg značaja za nas i obezbedićemo da vaše podatke čuvamo sigurno i u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka.

Ukoliko želite da izbrišete vaš korisnički profil sa aplikacije „Maturang”, možete to učiniti prateći sledeće instrukcije: 

1. Ulogujte se na svoj profil na aplikaciji „Maturang”. 
2. Otvorite glavni meni tako što ćete kliknuti na tri bele linije koje se nalaze u gornjem levom uglu ekrana. 
3. Kliknite na pretposlednju opciju, na kojoj piše „Izbriši nalog”. 
4. Kada to učinite, otvoriće se prozor sa pitanjem da li potvrđujete da želite da obrišete svoj nalog. 
5. Ukoliko odgovorite potvrdno, bićete izlogovani iz aplikacije i vaš nalog će biti obrisan. 
6. Uspešno ste obrisali svoj nalog.

If you want to delete your user account from Maturang, you can do so by following these steps:

1. Log into your account on Maturang.
2. Navigate to the Main Menu by clicking the three white stripes in the top left corner of the screen. 
3. Click on the second to last option that says "Izbriši nalog".
4. A dialog will open asking you to confirm or deny whether you want to delete your account. 
5. If you click "Da", you will be logged out of the Maturang app and your user account will be deleted. 
6. You have successfully deleted your account.
 

Ovi uslovi i sadržaj ove aplikacije podležu autorskom pravu. Sva prava zadržana.