Prijemni.rs
Maturang
 • Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu se upisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na integrisane studije - studijski program veterinarske medicine, polažu prijemni ispit iz predmeta biologija i hemija, a na osnovnim akademskim studijama - svim studijskim programima, jedan ispit po izboru iz predmeta: 

 • hemija, 
 • biologija, 
 • matematika,  
 • ekonomika preduzeća.

Kandidati se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju iz kog predmeta žele da polažu prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu na studijski program Veterinarska medicina, a u srednjoj školi nisu imali latinski jezik isti polažu pre prijemnog ispita.

Dokumenta za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije koje ne treba overavati:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene škole i diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • kopiju lične karte uz dostavljanja originala na uvid. U slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu.
 • prijavni list iz Informatora koji se kupuje u trafici u holu Fakulteta,
 • potvrda o prijavi na konkurs iz Informatora koji se kupuje u trafici u holu Fakulteta,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. 

Dokumentacija za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene škole i diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • komplet za upis koji se kupuje na portirnici Fakulteta, u okviru kojeg su dva ŠV 20 obrasca,
 • dve fotografije, formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenta,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (poziv na broj će dobiti od referenta studentske službe).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog