Prijemni.rs
Maturang

Prebacivanje na drugi fakultet


Prebacivanje na drugi fakultet može biti velika odluka, praćena brigom i neizvesnošću. Mnogi studenti se suočavaju sa njom, i većini su barem jedanput za vreme studiranja prošle sledeće misli kroz um: “Zašto sam ovo uopšte upisao/la.” i “Želim da promenim fakultet.” Bilo da se radi o promenama u interesovanjima, negativnom iskustvu sa određenim programom, profesorima ili jednostavno želji za novim izazovom, postoji niz razloga zašto bi neko mogao da odluči da pređe na drugi fakultet.

Proces prebacivanja na drugi fakultet takođe može biti složen i izazovan, sa brojnim faktorima koje treba uzeti u obzir pre donošenja konačne odluke. U ovom članku ćemo istražiti sve detalje prelaska na drugi fakultet, kao i korake koje treba da preduzmete da bi se to ostvarilo.

Kako funkcioniše prebacivanje na drugi fakultet

Najkraće sročeno, prebacivanje na drugi fakultet izgleda tako što ćete se ispisati sa trenutnog fakulteta, položiti prijemni i upisati se na drugi fakultet. Elem, postoji više međukoraka kako biste upešno ostvarili svoj cilj.

Da biste započeli proces prelaska na drugi fakultet, početni korak jeste da zvanično obavite ispisivanje sa fakulteta koji trenutno pohađate. Tačnije, treba da se ispišete sa fakulteta pre nego što aplicirate na drugi fakultet kako biste bili sigurni da vam dokumentacija neće ostati zagubljena u arhivi studentske službe, već da će uredno biti prikupljena i na broju, u vašimrukama. Primer dokumentacije su srednjoškolska svedočanstva koje ste dali na upisu, a koja će vam trebati tokom upisa na drugi fakultet.

Izazovi i prepreke prilikom prebacivanja na drugi fakultet

Akademski zahtevi

Jedan od najznačajnijih izazova prilikom prelaska na drugi fakultet jeste da ispunite akademske uslove za pohađanje novog studijskog programa, bilo u okviru vašeg trenutnog fakulteta ili druge obrazovne ustanove. Primera radi, ovo može podrazumevati da pre ispisivanja sa fakulteta, položite ispite koje ste odslušali ako bi vam značilo da vam ESPB bodovi budu priznati na drugom fakultetu, nakon transfera, te da ih ne morate ponovo slušati.

Kako da premostite ovu prepreku? Od suštinskog značaja je da temeljno istražite uslove za program za koji ste zainteresovani pre nego što se se upustite u čitav proces prebacivanja sa jednog na drugi fakultet, i vidite da li ima predmeta koji se preklapaju na oba studijska programa, koje bi bilo korisno položiti.

Polaganje razlike u ispitima

U zavisnosti od težine fakulteta i studijskog programa na koji prelazite, možda ćete morati da polažete određene ispite ponovo (ukoliko vam se ne priznaju ESPB bodovi, na primer, zbog drugačijeg gradiva koje se obrađuje u okviru predmeta) ili da polažete razliku u ispitima, što može odložiti vaše diplomiranje i uticati na vremenski okvir u kom ste planirali da završite studije.

Razliku u ispitima polažete ukoliko želite da nastavite studije gde ste stali, kako ne biste morali da slušate predmete ispočetka. Primera radi, ukoliko ste trenutno druga godina na ekonomskom fakultetu, i prebacujete se na drugi fakultet koji ima srodni studijski program, vi ćete na novom fakultetu takođe upisati drugu godinu, ali ćete biti dužni da položite razliku u predmetima koje su vaše kolege slušale od početka studija, a vi niste.

Uticaj na akademski napredak

Prelazak na novi fakultet uglavnom znači i prilagođavanje novom akademskom okruženju, različitim stilovima predavanja, rasporedu predavanja i vežbi, čitaonici, obimu učenja i slično. To može biti izazovno, ali istovremeno da vas podstakne na akademski napredak.

Iako zahteva određenu dozu strpljenja i dodatnog ulaganja napora, prebacivanje na drugi fakultet, pored akademskog napretka, može da vam pruži i nove mogućnosti za lični rast, razvoj i priliku da učite ono što vas više zanima, te vas približi željenoj karijeri. Što uz pažljivo planiranje, podršku fakulteta i nastavnog osoblja verujemo da ćete lakše premostiti i navići se na novu akademsku sredinu.

Socijalno prilagođavanje

Prelazak na drugi fakultet sa sobom uglavnom donosi i društveno prilagođavanje. Za sobom ćete ostaviti poznata lica, profesore, kolege, neke drage navike koje ste stvorili, draga mesta… i otpočeti studiranje iznova, u sasvim novom okruženju. Od presudne važnosti je da ste mentalno spremni za ovakvu promenu. Da ne zaboravite da okrećete novi list, stvarate nove uspomene, te da ljudi i mesta koji su vam bitni mogu i dalje da budu deo vašeg života, bez obzira ako se prebacite na drugi fakultet.

Troškovi upisa prilikom prebacivanja na drugi fakultet

Rekli bismo da je skriveni trošak, najveći trošak, jer ga mnogi studenti ne uzimaju u obzir kada razmišljaju o prebacivanju na drugi fakultet, što može predstavljati prepreku.

Da biste se upisali na drugi fakultet, potrebno je da na tekući račun fakulteta uplatite:

  • cenu polaganje prijemnog ispita na fakultetu;
  • troškove upisne dokumentacije;
  • naknadu za propratna dokumenta;
  • I ratu školarine ukoliko niste na budžetu, ili ukoliko nije drugačije naznačeno.

Prebacivanje na državni fakultet ako se trenutno školujete o trošku države

Ukoliko ste imali status budžetskog studenta, kada upisujete drugi fakultet gubite pravo da tu fakultetsku godinu budete na budžetu, ali i u studentskom domu. Status finansiranja iz budžeta Republike Srbije možete povratiti naredne godine, kada za to ispunite uslove i ostvarite minimalnih 48 ESPB bodova.

Kako to izgleda u praksi? Trenutno ste I godina na Pravnom fakultetu i na budžetu ste. Odlučili ste da se prebacite na Filozofski fakultet, položili ste prijemni, ostvarili preko 90 bodova - međutim, nemate pravo da se upišete na budžet, jer ste već iskoristili državno finansiranje za I godinu osnovnih studija.

Stoga, imajte u vidu troškove studijske godine, ali i smeštaja ukoliko ste prethodno stanovali u studentskom domu. Za povoljniju opciju od iznajmljivanja stana, informišite se o privatnim studentskim domovima.

Prebacivanje na drugi državni fakultet ako ste trenutno na samofinansiranju

Kako to izgleda u praksi? Trenutno ste I godina na Pravnom fakultetu i na samofinansiranju ste. Odlučili ste da se prebacite na Filozofski fakultet, uspešno ste položili prijemni i ostvarili 90 bodova. Nalazite se iznad “crte” i pripada vam budžetsko mesto. Finansiranje iz državnog budžeta možete iskoristiti ukoliko prethodno niste već iskoristili to pravo za I godinu osnovnih studija (ukoliko ste naprimer upisali I godinu na budžet, na nekom drugom fakultetu, pored Pravnog). U tom slučaju nećete imati dodatnih, nepredviđenih troškova.

Prebacivanje na privatni fakultet

Prebacivanje sa državnog na privatni fakultet odvija se po koracima opisanim ranije, i takođe podrazumeva troškove upisa, najčešće i polaganje prijemnog ispita, o kojima se možete informisati na sajtovima fakulteta.

Ukoliko privatni fakultet na koji želite da se upišete ne nudi stipendije, imajte na umu da uključite i troškove školarine u finalno razmatranje fakulteta i donošenje konačne odluke.