Prijemni.rs
Maturang
  • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


Studijski program - Matematičar

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Matematika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Kragujevac

Novi studijski program OAS Matematike na prvoj godini omogućava studentima lak prelaz sa srednjoškolskog (bez obzira na završen smer) na univerzitetsko obrazovanje, jer je koncipiran tako da se značajno obnavlja već stečeno znanje a onda i nadograđuje novo. Prva godina je zajednička za sve studente matematike i daje osnov za svaki od tri moguća modula koji studenti biraju pri upisu na II godinu studija. Izbor modula zavisi od interesovanja studenta, jer svaki ima neke svoje specifičnosti i bliže usmerava ka željenom budućem zaposlenju. 

  • Računarstvo i primenjena matematika

Smer nudi širok spektar disciplina računarstva i primenjene matematike kojima se student priprema za rad u multidisciplinarnim timovima i rešavanje realnih problema upotrebom matematike, računarstva i savremenih informacionih tehnologija. Cilj ovog smera je pre svega osposobljavanje studenata za rad u privredi, pre svega u IT sektoru. Stručnjaci ovog profila su veoma traženi na tržištu rada. Upravo od naših bivših studenata i poslodavaca koji zapošljavaju naše studente smo dobili preporuke da ovakav smer uvedemo.

  • Profesor matematike (i informatike)

Smer nudi ovladavanje znanjima iz bazičnih matematičkih disciplina, ali i mnoštvo sadržaja iz psihološko-pedagoško-metodičke grupe predmeta, kao i značajan broj sati stručne prakse u školama, tako da se student na najbolji način sprema za budući rad u prosveti (po završetku master studija matematike). Dodatno, na ovom smeru student može steći dovoljne kompetencije za rad u svojstvu nastavnika informatike i računarstva. Trenutno u Srbije nedostaje više od 1500 nastavnika matematike i informatike.

  • Teorijska matematika sa primenama

Smer nudi ovladavanje znanjima iz širokog spektra matematičkih teorijskih disciplina, pri čemu se ukazuje i na potencijalne primene. Na taj način student se najbolje sprema za dalje školovanje posvećeno izučavanju složenih matematičkih sadržaja. Akcenat smera je na razvijanu istraživačkih kapaciteta studenata i pripremu za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Istraživači matematičari predstavljaju deficitaran kadar kako u Srbiji, tako i u svetu.

Uporedni prikaz po modulima sa pregledom predviđenih predmeta po godinama na sledećem linku.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog