Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Računarski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

                                     Prijemni ispit i pripremna nastava 2024/2025

Osnovne strukovne studije Informacione tehnologije

Polaže se prijemni ispit iz informatike.
Prijemni ispit iz informatike: 16. jun 2024. u 10h
Upis kandidata koji su položili prijemni ispit: 18. jun – 21. jun 2024. u 10h
Prijemni ispit se sastoji od izabranih zadataka iz onlajn materijala za pripremu prijemnog ispita iz informatike.

Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 2000 dinara.

Osnovne akademske studije

 • Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo i Softversko inženjerstvo

Polaže se prijemni ispit iz matematike i informatike.

Prijemni ispit iz matematike: 15. jun 2024. od 10h do 13h.
Prijemni ispit iz informatike: 16. jun 2024. u 10h do 12h.
Upis kandidata koji su položili prijemni ispit: 18. jun – 21. jun 2024.

Prijemni ispit se sastoji od izabranih zadataka iz Zbirke zadataka iz matematike i onlajn materijala za pripremu prijemnog ispita iz informatike.
Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 4000 dinara.

 • Multimedijalni dizajn

Polaže se prijemni ispit koji se sastoji iz tri dela: provera sposobnosti crtanja, provera sposobnosti
dizajniranja i provera sposobnosti opažanja i zaključivanja.

Provera sposobnosti crtanja: 15. jun 2024. od 10h do 14h
Provera sposobnosti dizajniranja: 16. jun 2024. od 10h do 13h
Provera sposobnosti opažanja i zaključivanja: 16. jun 2024. od 14h do 15h

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit: 18. jun – 21. jun 2024.

Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 8000 dinara.

Informacije o pripremnoj nastavi možete pogledati ovde:

Upis na osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju četiri godine i nose 240 bodova po ESPB. Na Računarskom fakultetu izvode se sledeći studijski programi:

 • Računarske nauke,
 • Računarsko inženjerstvo,
 • Softversko inženjerstvo,
 • Multimedijalni dizajn

Uslovi upisa na osnovne akademske studije:

 • Završena srednja škola u trajanju od 4 godine,

 • Položeni prijemni ispiti:

  • za Računarsko inženjerstvo, Računarske nauke i Softversko inženjerstvo: matematika i
   informatika,
  • za Multimedijalni dizajn: provera sposobnosti crtanja, provera sposobnosti dizajna i
   provera sposobnosti opažanja i zaključivanja.

Na osnovne akademske studije može se upisati:

 • Računarske nauke - do 75 kandidata,

 • Računarsko inženjerstvo - do 180 kandidata,

 • Softversko inženjerstvo – do 60 studenata,

 • Multimedijalni dizajn - do 20 kandidata.

Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (maksimalno 40 bodova) i rezultata prijemnog ispita (maksimalno 60 bodova). 

Prijemni ispiti iz matematike i informatike boduju se maksimalno po 30 bodova. Prijemni ispiti koji
sadrže proveru sposobnosti crtanja, proveru sposobnosti dizajniranja i proveru sposobnosti opažanja i
zaključivanja boduju se maksimalno po 20 bodova.

Da bi se kandidat kvalifikovao za status studenta Računarskog fakulteta mora postići najmanje ukupno 51 bod.

Na Fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati moraju vladati srpskim jezikom, što utvrđuje posebna komisija Fakulteta (o mestu i vremenu rada komisije, kandidati će biti lično obavešteni), podnose na uvid pasoš, uverenje da su zdravstveno osigurani i uverenje o prebivalištu.

Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mesto zauzima sledeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis da se strogo pridržavaju objavljenog rasporeda upisa, a onima koji se nalaze iza njih na konačnoj rang listi da potencijalno imaju mogućnost upisa. Umesto kandidata koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Fakultet će neposredno nakon isteka vremena predviđenog za upis reažurirati konačnu rang listu i izvršiti upis onih studenata koji su „ispod crte“, sve do popune svih slobodnih mesta, ili do iscrpljivanja liste kvalifikovanih kandidata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole ili overene fotokopije,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, ili overenu fotokopiju,
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm,
 • fotokopija (ne mora da bude overena) lične karte ili očitana čipovana lična karta,
 • dokaz o uplati školarine.

Istovremeno studiranje više studijskih programa

Nakon polaganja prijemnog ispita i rangiranja, kandidat koji je stekao uslov za upis može se po pravilu upisati samo na jedan studijski program.

Izuzetno, kandidat se može upisati istovremeno na više studijskih programa.

U slučaju studiranja više studijskih programa:

 • studentu se izdaju nezavisne isprave za svaki studijski program,
 • školarina se naplaćuje za svaki studijski program,
 • priznaju se zajednički predmeti koji su položeni na makar jednom studijskom programu.

Upis na osnovne strukovne studije

Osnovne strukovne studije traju tri godine i nose 180 bodova po ESPB. Na Računarskom fakultetu izvodi se studijski program:

 • Informacione tehnologije.

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije:

 • Završena srednja škola u trajanju od 4 godine,

 • Položeni prijemni ispit iz informatike.

Polaže se samo prijemni ispit iz informatike, jer na samim studijama nema matematičkih, već striktno praktičnih predmeta.

Na osnovne strukovne studije može se upisati 30 kandidata.

Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (maksimalno 40 bodova) i rezultata prijemnog ispita iz informatike (maksimalno 60 bodova).

Na Fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati moraju vladati srpskim jezikom, što utvrđuje posebna komisija Fakulteta (o mestu i vremenu rada komisije, kandidati će biti lično obavešteni), podnose na uvid pasoš, uverenje da su zdravstveno osigurani i uverenje o prebivalištu.

Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mesto zauzima sledeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis da se strogo pridržavaju objavljenog rasporeda upisa, a onima koji se nalaze iza njih na konačnoj rang listi da potencijalno imaju mogućnost upisa. Umesto kandidata koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Fakultet će neposredno nakon isteka vremena predviđenog za upis reažurirati konačnu rang listu i izvršiti upis onih studenata koji su „ispod crte“, sve do popune svih slobodnih mesta, ili do iscrpljivanja liste kvalifikovanih kandidata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole ili overene fotokopije,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, ili overenu fotokopiju,
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm,
 • fotokopija (ne mora da bude overena) lične karte ili očitana čipovana lična karta,
 • dokaz o uplati školarine.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog