Prijemni.rs
Maturang

Bačelor

„Bačelor” (poznatiji kao „Bachelor”) predstavlja akademski stepen koji se stiče završetkom osnovnih studija na univerzitetu ili visokoškolskoj ustanovi. Ovaj stepen često označava prvu fazu tercijarnog obrazovanja. U većini evropskih zemalja, bačelor studije traju tri do četiri godine i obuhvataju ukupno 180–240 ESPB bodova.

Nakon završetka bačelor studija, studenti dobijaju diplomu koja potvrđuje njihove akademske kompetencije u određenoj oblasti, bilo da je to umetnost, nauka, inženjering ili neka druga disciplina. Na primer, „Bachelor of Science” (B.Sc.) označava stepen u oblasti prirodnih nauka, dok „Bachelor of Arts” (B.A.) obično pokriva društvene nauke ili humanistiku.

Bačelor stepen često predstavlja preduslov za upis na master studije i otvara vrata za mnoge profesionalne mogućnosti. U suštini, to je priznanje formalnog obrazovanja i osposobljenosti u određenom akademskom polju.

Kod nas, u Srbiji, termin Bačelor se veoma retko koristi, dok su termini osnovne ili diplomske studije češće u upotrebi.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog