Prijemni.rs
Maturang

Ispit

Ispit je formalna provera znanja i veština koje je student stekao tokom određenog perioda učenja ili nakon određenog kursa. Postoji nekoliko formata ispita: usmeni, pismeni i praktični. Usmeni ispit podrazumeva direktnu interakciju između studenta i ispitivača, gde student odgovara na postavljena pitanja. Pismeni ispit obično uključuje rešavanje zadataka, pitanja sa više ponuđenih odgovora ili esejskih pitanja na papiru ili elektronski.

Praktični ispit, često primenjivan na umetničkim i medicinskim fakultetima, zahteva od studenta da demonstrira određene veštine ili izvede određene zadatke u praksi. Ispiti se obično organizuju u određenim ispitnim rokovima tokom akademske godine, kao što su januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski rok. Položeni ispit potvrđuje da je student uspešno savladao gradivo i često je uslov za dalje napredovanje u obrazovanju ili završetak studija.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog