Prijemni.rs
Maturang

Kolokvijum

Kolokvijum je specifična forma provere znanja koja se obično organizuje tokom semestra, pre glavnog ispita. Može se posmatrati kao „kontrolni” ili parcijalni ispit koji pokriva određeni deo gradiva predmeta. Njegova svrha je da pruži studentima i nastavnicima uvid u razumevanje i savladavanje materije do tog trenutka. Ne postoji za sve predmete i može imati različite uloge.

Ako je "oslobađajući", to znači da studenti koji polože kolokvijum ne moraju polagati taj deo gradiva na glavnom ispitu. Ocena sa kolokvijuma se upisuje u indeks, ali se obično ne računa u konačni prosek. U nekim slučajevima, uspešno polaganje kolokvijuma može biti preduslov za izlazak na završni ispit. Osim toga, ocena sa kolokvijuma može, ali ne mora uticati na konačnu ocenu na ispitu. U svakom slučaju, kolokvijum je prilika za studente da procene svoje znanje i pripreme se za ispit.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog