Prijemni.rs
Maturang

Promena ispitivača

Promena ispitivača odnosi se na postupak kojim student traži da mu se dodeli drugi profesor ili asistent za polaganje ispita umesto onog koji je prvobitno zadužen za taj predmet. Ova opcija može biti dostupna iz različitih razloga, kao što su lični konflikti, percepcija pristrasnosti ili želja za neutralnijim ocenjivanjem. Na fakultetima u Beogradu, pristup ovoj opciji može varirati.

Dok neki fakulteti možda dozvoljavaju ovakve promene uz određene uslove, drugi mogu biti stroži u vezi sa ovom praksom. Na nekim fakultetima, promena ispitivača može biti uslovljena dodatnim troškovima. Važno je napomenuti da se pravila i procedure razlikuju od fakulteta do fakulteta, pa je preporučljivo da se studenti unapred informišu o mogućnostima i uslovima za promenu ispitivača na svojoj obrazovnoj instituciji.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog