Prijemni.rs
Maturang
  • Bez straha od referata


Referati spadaju u najneomiljenije forme predispitnih obaveza. Mnogi imaju strah od javnog nastupa: osećate se neprijatno, ruke se znoje, glas podrhtava, brzo se čitaju rečenice ispisane na papiru ili sa prezentacije, ne ostavlja se utisak ni na kolege ni na profesora. Totalni fijasko. Da biste to izbegli za vas smo pripremili par saveta i trikova kako da pobedite tremu i da najbolji način prezentujete pripremljeno.

Pripremanje referata za javno izlaganje

Kako referat treba da izgleda?

Referat treba da obuhvata sažetak jednog ili više tekstova i i poželjno je koncentrisati se na najvažnije informacije. Kao i kod većine tekstova sastoji se iz tri dela: uvoda, zaključka i razrade, ali ga za razliku od seminarskog rada ili bilo koje druge vrste pisanog rada ne treba deliti u više tačaka niti dužiti, jer će te na taj način izgubiti pažnju slušalaca. Idealno vreme trajanja referata je izmedju 15 i 20 minuta. Kada krenete sa izlaganjem, čitanje zaboravite! Trudite se da što slobodnije govorite o temi, koju ste pripremili. To će te najbolje postići ako ispred sebe imate samo redosled tema, koji ste kod kuće pripremili kao olakšicu.

Početak je najbitniji, tako da se trudite da se najviše skoncentrišete na početak izlaganja kako biste kolege i profesora zainteresovali za temu i kako biste u njima probudili želju da čuju još! To ćete postići tako što ćete pričati živopisno i opušteno. Ne morate odmah krenuti sa izlaganjem. Temu možete uvesti i na interesantniji način: citatima, anegdotama ili uvođenjem slušalaca u kratku diskusiju postavljanjem pitanja, koja su povezana sa temom, koju prezentujete.

Tada možete krenuti na glavni deo referata : Sastavite kratke i jasne rečenice,izbegavajte hm, ah, pa, ovaj , koncentrište se na najbitnije stvari, koje ste obradili. Ne detaljišite previše.

U zaključku se još jednom osvrnite na najvažnije podatke , na šta bi trebalo obratiti pažnju.

Mnogi spadaju u takozvane vizuelne tipove: uče i pamte uz pomoć slika i za takve tipove je od referata iskucanog na papiru svakako bolji izbor Powerpoint –prezentacija. Napravite spisak tema, o kojima želite da pričate, i svaki deo referata možete iskazati jednom rečenicom, koja će vam biti vodilja za ono što ste pripremili. Kao što smo rekli- bez čitanja! Koristite i tabele i slike da vizualizujete kazano.

Prilikom držanja referata ne treba samo obratiti pažnju na obrađenu tematiku, koja je svakako najbitnija, već i na govor tela. Nema gledanja u pod, već direktno u kolege, malo i u profesora, što da ne! Nemojte mnogo gestikulrati rukama, već zauzmite siguran stav, ruke držite mirno.

Kada završite svoje izlaganje , podelite kolegama i profesoru Hand out-e, na kome ćete isckucati najvažnije aspekte, teze i izvore koje ste koristili. I zapamitite , Hand out-e delite na kraju izlaganja, jer ako ih podelite na početku, slušaoci će se više koncentrisati na to da čitaju, nego da vas slušaju, a to nije cilj držanja referata, zar ne?

Preuzeto sa sajta www.prijemniispiti.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: