Prijemni.rs
Maturang
  • Četiri brza načina da poboljšate memoriju i učenje


Pamćenje, ključna kognitivna funkcija ljudskog uma, ima neprocenjivu ulogu u procesu učenja i akumulaciji znanja. Ono omogućava umu da uspešno zadržava, enkodira i vraća informacije iz prošlosti, čime nam pruža osnovu za donošenje odluka, oslanjanje na prethodna iskustva i lični razvoj. Odsustvo pamćenja bi dovelo do paradoksa učenja, gde bi svaka nova informacija ili veština bila momentalno zaboravljena.

Kroz razumevanje funkcionisanja pamćenja i primenu proverenih tehnika možete unaprediti svoju sposobnost pamćenja i postići bolje rezultate tokom učenja. 

Kako funkcioniše pamćenje

Proces pamćenja se sastoji iz tri ključne faze, a to su: 

  • enkodiranje;
  • čuvanje informacija;
  • povratak informacija. 

Enkodiranje predstavlja prvu etapu tokom koje se informacije preoblikuju u format koji je razumljiv za mozak. Nakon što su enkodirane, informacije se smeštaju u pamćenje, bilo da je reč o kratkoročnoj ili dugoročnoj memoriji, u zavisnosti od njihovog značaja i nivoa razumevanja. Konačno, povratak informacija je proces koji nam omogućava da pristupimo informacijama koje smo ranije uspešno sačuvali. Ovaj proces, međutim, može biti podložan uticaju različitih faktora kao što su nivo koncentracije, emocionalno stanje ili okolina u kojoj se nalazimo.

Kratkoročna i dugoročna memorija su dve osnovne komponente u sistemu pamćenja. Kratkoročna memorija, kako samo ime sugeriše, služi za privremeno zadržavanje informacija. Ova komponenta nam omogućava da brzo pristupimo informacijama kao što su, na primer, brojevi telefona. 

Nasuprot tome, dugoročna memorija čuva informacije na neodređeni vremenski period i omogućava pamćenje događaja iz prošlosti, činjenica i stečenih veština. Za prenos informacija iz kratkoročne u dugoročnu memoriju često je potrebno aktivno interagovanje sa materijalom koji želimo da zapamtimo, uključujući ponavljanje, dublje razumevanje i emocionalnu povezanost sa informacijama.

Emocionalno stanje takođe igra važnu ulogu u fazama pamćenja. Informacije koje su povezane sa jakim emocijama obično ostaju dublje urezane u pamćenje. Pozitivna ili negativna emocionalna stanja mogu značajno pojačati kapacitet pamćenja. 

Nasuprot tome, visok nivo stresa može imati suprotan efekat, ometajući procese pamćenja, posebno kratkoročno pamćenje, i otežavajući koncentraciju i formiranje dugoročnih sećanja. Upravljanje emocionalnim stanjem i stresom može značajno uticati na efikasnost našeg pamćenja.

Koje metode možete koristiti da poboljšate pamćenje 

Pamćenje je ključna komponenta učenja, ali često se dešava da nailazimo na poteškoće kada je reč o zadržavanju informacija. Međutim, postoje efikasne metode koje nam mogu pomoći da unapredimo našu sposobnost pamćenja i olakšamo proces učenja.

1. Aktivno učenje

Aktivno učenje podrazumeva interakciju s gradivom na dubljem nivou. Umesto pasivnog čitanja ili slušanja, postavljajte sebi pitanja, diskutujte o gradivu i pokušajte da primenite informacije na konkretne situacije. Ova interaktivna metoda pomaže vam da bolje razumete i usvojite gradivo. 

Na primer, umesto da samo čitate tekst, možete sebi postavljati pitanja poput sledećih: „Šta je ključna ideja ovog pasusa?” ili „Kako se ovo može primeniti u stvarnom životu?” Aktivno angažovanje učiniće vaše pamćenje trajnijim.

2. Ponavljanje i „zakazivanje ponavljanja”

Ponavljanje je ključno za trajno pamćenje. Princip „zakazivanja ponavljanja” zasniva se na ideji da se informacije bolje pamte ako ih ponavljate u određenim vremenskim intervalima. 

Počnite sa ponavljanjem odmah nakon učenja, a zatim postepeno produžavajte intervale između ponavljanja kako biste osigurali dugoročno zadržavanje informacija. Ova tehnika poznata kao „ponavljanje sa intervalima” pomaže vam da efikasnije koristite svoje vreme i unapredite svoje pamćenje.

3. Korišćenje asocijacija i priča

Ljudski mozak bolje pamti informacije koje su povezane sa već poznatim stvarima ili koje su deo smislene priče. Korišćenje mnemoničkih alata, kao što su akronimi ili asocijacije, može vam pomoći da lakše zapamtite informacije. 

Na primer, ako pokušavate da zapamtite niz brojeva, možete ih pretvoriti u rečenicu gde svaka reč predstavlja jedan broj. Ova metoda povezuje apstraktne informacije sa konkretnim slikama ili pričama, čime se olakšava pamćenje.

4. Upravljanje stresom i san

Visok nivo stresa može negativno uticati na pamćenje. Stres izaziva lučenje kortizola, hormona koji može ometati rad mozga. Upravljanje stresom kroz tehnike kao što su duboko disanje, meditacija i fizička aktivnost može poboljšati vašu sposobnost pamćenja. 

Takođe, važan faktor za dobro pamćenje je i dobar san. Tokom dubokog sna, mozak konsoliduje informacije i prenosi ih iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje. Održavanje redovnog i kvalitetnog sna ključno je za efikasno učenje i pamćenje.

Kombinovanje ovih metoda može vam pomoći da poboljšate svoje pamćenje i olakšate proces učenja. Važno je da eksperimentišete i pronađete strategije koje vam najviše odgovaraju, jer svako pamti na svoj način. Ne zaboravite da održavate ravnotežu između aktivnosti koje stimulišu um, kao što su učenje i vežbanje, i aktivnosti koje omogućavaju opuštanje i smanjenje stresa, poput meditacije i sna. Iskoristite ove metode kako biste unapredili svoje pamćenje i postigli bolje rezultate u učenju.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: