Prijemni.rs
Maturang
  • Diplôme d'études en langue française (DELF) i Diplôme approfondi en langue française (DALF)


DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju ljudima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika.

U zavisnosti od znanja koje posedujete iz ovog jezika, postoje različiti nivoi polaganja testova i dobijanja certifikata. Za DELF nivoi su A1, A2, B1 i B2.

DELF A1 je nivo namenjen onima koji su francuski jezik počeli da uče i imaju već neko predznanje ovog jezika. Dobićete prvu diplomu francuskog jezika koja će predstavljati zvaničnu potvrdu vaših sposobnosti, a vaše znanje biće priznato u celom svetu.

DELF A2 je nivo namenjen onima koji ovaj jezik uče godinu ili dve i počeli su da se sporazumevaju na francuskom.

DELF B1 je nivo namenjen onima koji francuski jezik uče već nekoliko godina i sporazumevaju se bez većih poteškoća.

DELF B2 je nivo namenjen onima koji imaju dobro znanje francuskog jezika i sporazumevaju se lako i brzo kako u usmenom tako i u pismenom obliku.

Za DALF to su nivoi C1 i C2.

DALF nivoi C1 ili C2 se dobijaju u zavisnosti od vašeg stepena vladanja jezikom, zahteva francuskog Univerziteta na koji želite da se upišete ili zahteva vašeg poslodavca.

Pogledajte i ostale kurseve engleskog jezika na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: