Prijemni.rs
Maturang
  • Do upisa na studije u 4 koraka


Upis na studijeRezultati godišnjeg istraživanja o izboru studija na sajtu Prijemni.infostud.com pokazuju da je već početkom drugog polugodišta oko 3/4 maturanata odlučilo šta će studirati, te da ovu odluku najčešće donose tokom prvog polugodišta četvrtog razreda srednje škole. Budući da 2/3 svog života provodimo radeći važno je da poziv za koji želiš da se školuješ bude u skladu sa tvojim sposobnostima, karakteristikama ličnosti, željama i sklonostima. Želimo da ti pomognemo da izabereš i upišeš prave studije i ovom prilikom ti predstavljamo bitne korake koji ti u toj nameri mogu pomoći.

Šta da studiram?

Dvoumiš li se između različitih studija? Od pomoći ti može biti test profesionalne orjentacije koji podrazumeva psihološko procenjivanje sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da pomogne u uspešnom izboru zanimanja. Na osnovu testova, intervjua ili njihove kombinacije, od psihologa se dobija preporuka zanimanja koje ti najviše odgovaraju i za koje imaš najbolje predispozicije. Testovi profesionalne orjentacije se mogu odraditi u specijalizovanim agencijama ili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a na sajtu Prijemni.infostud.com postoji kalkulator za profesionalnu orjentaciju koji ti može dati početne smernice prilikom izbora studija. Osim testa profesionalne orjentacije od pomoći ti mogu biti i informacije o vrstama studija i njihovoj organizaciji, trendovima i traženim zanimanjima na tržištu rada, kao iskustva starijih kolega i profesora sa studija.

Informisanje o potencijalnim opcijama

Kada suziš izbor na oblasti koje bi želeo da studiraš dobro je da se informišeš o samoj ustanovi na kojoj možeš da se školuješ za željeni profil, smerovima, nastavnom planu i ispitima, kao i o uslovima za upis. Ovi podaci su dostupni na sajtovima fakulteta ili možeš da ih pretražuješ na sajtu Prijemni.infostud.com.

Prilikom izbora fakulteta i visoke škole neizostavno treba proveriti da li se radi o akreditovanoj ustanovi, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima koje je propisala Komisija za akreditaciju. Upisom na neakreditovane studije izlažeš se riziku da tvoja diploma ne bude priznata na tržištu rada. Status akreditacije visokoobrazovne ustanove je moguće proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju ili putem pretrage na sajtu Prijemni.infostud.com gde su, u saradnji sa pomenutom komisijom, predstavljene samo akreditovane studije.

Saznaj više o konkretnoj ustanovi

Pre nego što doneseš konačnu odluku o izboru studija treba da se detaljnije informišeš o ustanovi koju želiš da upišeš. Svaka akreditovana ustanova je predstavljena na sajtu Prijemni.infostud.com na zasebnoj strani na kojoj možeš da pronađeš informacije o upisnim kvotama, statistici sa prethodnih prijemnih i na taj način stekneš okvirnu sliku o konkurenciji i svojim šansama na prijemnom ispitu. Visina školarine je bitan faktor koji može da utiče na tvoju odluku, pa je važno da i nju uzmeš u obzir prilikom izbora studija.

Pripremi se za prijemni

Kada se odlučiš za fakultet ili visoku školu koje želiš da upišeš treba dobro isplanirati iskoristiti vreme koje imaš pred sobom. Početkom drugog polugodišta na mnogim fakultetima i u specijalizovanim školama počinju organizovane pripreme za prijemni ispit, ali se maturanti spremaju i samostalno ili uz pomoć privatnih časova. Koji god način da izabereš, dobro je da proveriš svoje znanje i da provežbaš gradivo u čemu ti, pored informatora koji se kupuju na samom fakultetu ili visokoj školi, mogu pomoći i onlajn testovi za pripremu prijemnog ispita, kao i testovi sa prošlogodišnjih ispita gde možeš da pronađeš primere testova koji su se našli pred kandidatima prethodnih godina. Veoma korisni mogu da ti budu Saveti za polaganje prijemnog ispita u kojima možeš da pronađeš konkretne predloge kako da organizuješ svoj proces učenja i izboriš se sa tremom.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: