Prijemni.rs
Maturang
  • Kako da postanete gospodar svog vremena


Upravljanje vremenom predstavlja ključnu veštinu, posebno za studente u savremenom visokoškolskom okruženju. S obiljem akademskih obaveza, ispitima, predavanjima i projektnim zadacima, studenti se često suočavaju sa izazovom održavanja balansa između škole i ličnih obaveza. Efikasno upravljanje vremenom nije samo praktična veština već i presudni faktor za postizanje akademskog uspeha i smanjenje nivoa stresa.

Izazovi upravljanja vremenom u toku studija

Stres uzrokovan velikom količinom obaveza može negativno uticati na akademski uspeh, ali i ozbiljno ugroziti mentalno i fizičko zdravlje studenata. 

Loše upravljanje vremenom dovodi do zanemarivanja važnih zadataka, rokova i potrebne pripreme za ispite, što na kraju rezultira nižim ocenama i osećajem neuspeha. 

Neki od ključnih izazova uključuju:

  • Obimne akademske obaveze: Veliki broj predavanja i vežbi, ispita, seminarskih radova i projekata zahteva pažljivo planiranje i organizaciju.
  • Nepostavljanje prioriteta: Studenti ponekad ne uspevaju da definišu koji zadaci su najvažniji.
  • Odlaganje obaveza: Loša navika odlaganja često dovodi do stresa i žurbe kada se približi rok za predaju rada ili izlazak na ispit.
  • Nedostatak efikasnih studijskih navika: Nedostatak strategija za efikasno učenje i pamćenje gradiva može otežati proces učenja.
  • Balansiranje između obaveza: Studenti često imaju i druge obaveze, poput posla, porodičnih odgovornosti i aktivnosti u studentskim organizacijama, što dodatno komplikuje upravljanje vremenom.
  • Nedovoljno slobodnog vremena: Studenti ponekad imaju ograničeno slobodno vreme za odmor, rekreaciju i društvene aktivnosti, što brzo dovodi do iscrpljenosti.

Kako efikasno upravljati vremenom u toku studija

Efikasno upravljanje vremenom je ključ za postizanje akademskog uspeha i očuvanje mentalnog zdravlja tokom studija. Da biste efikasno upravljali vremenom, sledeće metode mogu biti od koristi:

1. Postavljanje jasnih ciljeva i prioriteta: Prvi korak je postavljanje jasnih ciljeva i prioriteta. Definišite šta želite da postignete na akademskom planu, kao i u ličnom životu. Razmislite o dugoročnim i kratkoročnim ciljevima kako biste znali na šta treba usmeriti vreme i energiju.

2. Organizacija vremena: Korišćenje planera ili digitalnih alata za praćenje obaveza može biti od velike koristi. Napravite raspored sa vremenskim okvirom za svaku obavezu, uključujući vreme za učenje, vreme za istraživanje i slobodno vreme. Ovaj plan će vam pomoći da ostanete organizovani.

3. Efikasne studijske navike: Razvijanje efikasnih studijskih navika, kao što su aktivno slušanje na predavanjima, redovno čitanje i beleženje ključnih informacija, olakšava proces učenja i pripremu za ispite. Takođe, planiranje sesija za učenje i pridržavanje tog rasporeda poboljšavaju produktivnost.

4. Samodisciplina: Razvijanje samodiscipline i postavljanje rokova za zadatke pomažu u tome da se spreči odlaganje. Podelite veće zadatke na manje, koji su lakši za izvođenje, kako biste umanjili potrebu za prokrastinacijom.

5. Balansiranje akademskih i ličnih obaveza: Važno je održati ravnotežu između akademskih obaveza i ličnih želja. Planirajte vreme za odmor, rekreaciju i društvene aktivnosti kako biste izbegli iscrpljenost i sagorevanje.

6. Efikasna kontrola stresa: Stres je neizbežan deo studentskog života. Kako biste se suočili sa stresom, praktikujte tehnike opuštanja kao što su meditacija, joga ili fizička aktivnost. Razgovor sa prijateljima, porodicom ili terapeutom takođe može biti od pomoći.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: