Prijemni.rs
Maturang
 • Kako da unapredite svoj stil učenja?


Svoj stil učenja možete da unapredite korišćenjem različitih strategija koje mogu dovesti do još boljih rezultata.
Pred vama se nalazi lista korisnih saveta za svaki stil učenja ponaosob...

1. Ako preferirate vizuelni stil učenja, ovaj tip učenja možete značajno usavršiti tako što ćete:

 • koristiti materijale poput fotografija, mapa, grafikona, dijagrama,
 • koristiti različite boje da označite najvažnije delove u tekstu,
 • koristiti multimedijalna sredstva (video, kompjuter, projektor),
 • vizualizovati informacije u obliku slika da biste ih lakše memorisali,
 • obezbediti neometan i jasan pogled na predavača, tako da možete da pratite njegovu neverbalnu komunikaciju,
 • pisati beleške, ako predavač nije obezbedio pisani materijal,
 • ilustrovati svoje ideje kao slike pre nego što ih zapišete,
 • učiti na tihom mestu, daleko od verbalnih uznemiravanja,
 • čitati ilustrovane knjige.

2. Auditivni stil učenja možete podići na viši nivo ako:

 • napišete govor i prezentaciju,
 • čitate tekst naglas,
 • učestvujte u diskusijama i debatama na času,
 • koristite uređaje za snimanje zvuka umesto da pišete beleške tokom predavanja,
 • diskutujete o svojim idejama,
 • diktirate nekome svoje misli i ideje.

3. Taktilni stil učenja možete unaprediti tako što ćete:

 • se kretati dok učite nove stvari,
 • koristiti redovne pauze tokom učenja,
 • slušati muziku dok učite,
 • raditi u stojećem položaju,
 • koristiti boje da istaknete ono najvažnije u tekstu,
 • preletiti preko materijala, pre nego što počnete da ga detaljno čitate, kako biste dobili opštu sliku,
 • oživeti svoj radni prostor sa slikama i posterima.

Preuzeto iz "Vodič za učenje" LINKgroup


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: