Prijemni.rs
Maturang
  • Kako napisati motivaciono pismo


Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti što više ličnih stvari o vama. Njegov cilj je da stvori sliku o vama, i ubedi selekcionu komisiju da izabere upravo vas. Dokument treba da bude veoma ličan i trebate pokazati ko ste, šta znate i možete, i šta želite. Ukupno gledajući trebate uskladiti vašu biografiju i vaše ciljeve. Zatim trebate navesti ciljeve koji vas motivišu da konkurišete upravo za taj program. Selekciona komisija očekuje da uskladite vaše ciljeve i ciljeve samog programa. Ova stvar se može posmatrati raznoliko: ne trebate izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji, ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svetlu, kako bi sama komisija želela da vas vidi. Sve ovo čini SP jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahteva personalizaciju SP-a za svaki program za koji aplicirate.

Pored kvalifkacija koje zahteva program, za koji želite da aplicirate, SP treba da vas predstavi i kao razumnu, razložnu osobu koja nije konfuzna, motivisanu osobu, i osobu koja je uvek spremna na učenje i usavršavanje. Pre nego što počnete da pišete prvu verziju, razmislite malo o sebi, svojim ciljevima i svojim znanjima. Možete početi tako što ćete navesti svoje ciljeve u uvodu. Oblikujte razradu rukovodeći se prethodnim napomenama. Počnite od činjenica - studija, šta i gde studirate i kako se to može uklopiti u program.

U drugom delu biste mogli navesti vaše profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa vašim studijama. Navedite, ukoliko imate, vaš dugoročni plan, i naznačite kako bi program mogao da se uklopi u sve to. Cilj SP-a jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba, upravo onakva kakvu bi oni želeli u svom programu, tako da dobro razmislite kako će izgledati vaš Statement of Purpose.

Struktura SP-a nije tako komplikovanaStruktura SP-a nije tako komplikovana, i to ne bi trebalo da vas mnogo brine. Niko neće od vas očekivati da zadovoljite određenu formu pisanja, kao što se to očekuje prilikom pisanja CV-a. Pišite jasno i logično, nemojte preterivati navodeći svoje ciljeve. Male laži jesu dozvoljene, ali vi ste ipak student i niko od vas ne očekuje listu visoko postavljenih ciljeva.

Zapamtite, da će vaš SP biti jedan od stotinu koje selekciona komisija treba da pročita, tako da dobro pregledajte SP pre nego što ga pošaljete. Jedna od strategija može biti da nakon pisanja prve verzije, nakon nekoliko dana napišete još jedan SP i onda probajte da objektivno ocenite oba pisma i zatim upoređujući ih, napišete najbolju verziju.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: