Prijemni.rs
Maturang
  • Kako napisati preporuku


Pisma preporuke pišu profesori, nadređeni ili druge osobe koje vas poznaju, naglašavajući vaše sposobnosti da odgovorite zahtevima programa za koji se prijavljujete. Pismo preporuke treba da pomogne selekcionoj komisiji da izabere upravo vas. Jedno je sigurno, ukoliko aplicirate za MBA program, ili PhD, ponekad čak i za letnje škole ili posao, ne možete ih izbeći. Nažalost, kod nas je često problem to što osobe od kojih tražite preporuku ili ne znaju ili ne žele da pišu ova pisma. Stoga, kada budete zatražili pismo preporuke od nekog profesora, možete očekivati i da od vas zatraži da vi napišete pismo preporuke, a on će ga samo potpisati (to naravno nemojte vi nikad sami predložiti, da se ne biste našli u nezgodnoj situaciji).

Nekada pisma preporuke treba napisati na posebnim papirima koji se nalaze u okviru prijavnog formulara. Međutim, ako to nije slučaj, najbolje bi bilo da se preporuka odštampa na memorandumu fakulteta/kompanije. Za preporuku izaberite osobu koja vas dobro poznaje i koja bi po svojim kvalifikacijama ili po poziciji najviše delovala kao osoba od autoriteta za program na koji se prijavljujete.

Situacija A - oni sami pišu preporuku. Upoznajte dotičnu osobu sa vašim sposobnostima i kvalifikacijama koje posedujete i dajte mu/joj dovoljno vremena da napiše preporuku. Objasnite za šta se tačno prijavljujete i šta bi trebalo da stoji u pismu preporuke, odnosno šta bi trebalo istaći a što vas predstavlja u najboljem svetlu. Naravno, potrebno je da to što tražite možete i da potkrepite u stvarnosti, odnosno svojim karakteristikama i sposobnostima, ali uvek se potrudite da sve to zvuči što bolje. Nemojte se zavaravati nekom lažnom skromnošću, uvek imajte na umu da selekciona komisija treba od svih kandidata da izabere baš vas. Na kraju, obratite pažnju da li je za program za koji konkurišete neophodno da pismo preporuke pošalje lično osoba koja vas preporučuje ili vi možete samo priložiti preporuku.

Situacija B - vi pišete preporuku. Na početku ili kraju preporuke obavezno morate navesti ime osobe koja vas preporučuje, kao i njegovu/njenu titulu, odnosno poziciju (obratite pažnju na zvanje profesora, jer može biti nezgodno ako pogrešite ili izostavite da su u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora) i naziv firme/fakulteta a nekada je neophodno navesti i kontakt podatke jer organizatori programa žele da provere ove preporuke. Takođe, iz preporuke mora biti odmah jasno da osoba preporučuje baš vas. Potrebno je navesti koliko dugo vas poznaje osoba koja daje preporuku, kakvu vrstu saradnje ste imali (poslovna saradnja, odnos student-profesor i slično), kao i zbog čega preporučuje baš vas. Preporuka treba da pruži uvid u vaše znanje, aktivnosti i rezultate, radne navike, lične karakteristike i slično. Ako to možete da potkrepite nekim činjenicama i primerima, tim bolje. Na kraju, poslednji pasus treba da pokaže vaš potencijal da zadovoljite kriterijume programa za koji se prijavljujete, odnosno uverenje osobe koja vas preporučuje da ste vi odgovarajuća osoba za program. Ne zaboravite da stavite i datum pisanja preporuke. Preporuku naravno dajete toj osobi na uvid mada nemojte se čuditi ni ako se desi da je oni nekada potpišu i ne pročitavši je detaljno. Ali svakako nemojte računati na to prilikom pisanja preporuke :) Takođe, ne zaboravite da samo pismo nikako ne bi smelo da bude duže od jedne strane A4 formata. Koristite standardne fontove, veličine izmedju 10 i 12.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: