Prijemni.rs
Maturang
 • Kako nastaju dobre ideje


U savremenom svetu, gde inovacija i kreativnost igraju ključnu ulogu u postizanju uspeha, sposobnost generisanja kvalitetnih ideja dobila je na važnosti. Jedna od najefikasnijih tehnika za postizanje ovog cilja jeste brainstorming. Ova tehnika koja podstiče slobodno izražavanje ideja i kreativno razmišljanje postala je osnovni alat za razvoj inovacija u različitim kontekstima. 

Bez obzira na to da li se radi o timskom projektu u poslovnom okruženju, kreiranju umetničkog dela ili rešavanju problema u svakodnevnom životu, brainstorming omogućava stvaranje novih i originalnih ideja. U nastavku teksta istražićemo osnove brainstorming tehnike, njene koristi i izazove, kao i kako je pravilno primeniti radi efikasnog generisanja inovativnih rešenja.

Šta je brainstorming

Brainstorming je kreativna tehnika koja se koristi za generisanje ideja, rešavanje problema ili razvijanje novih koncepata. Ova tehnika podstiče slobodno i neograničeno izražavanje, bez straha od osude ili kritike. 

Glavni cilj brainstorminga je generisanje velikog broja ideja u kratkom periodu, bez prethodne filtracije ili evaluacije. Tokom sesije brainstorminga učesnici su podstaknuti da budu kreativni i otvoreni u izražavanju.

Ključni principi brainstorminga uključuju slobodno iskazivanje ideja, odvajanje procesa ocenjivanja od faze generisanja ideja, te fokusiranje na kvantitet umesto na kvalitet u početnoj fazi. Ova tehnika može biti sprovedena individualno ili u grupi, pri čemu grupni brainstorming često podstiče interakciju među učesnicima i mogućnost kombinovanja različitih perspektiva.

Brainstorming se često koristi u poslovnim, obrazovnim, kreativnim i drugim kontekstima kao alat za inovaciju i rešavanje problema.

Tipovi brainstorming tehnika

Postoji nekoliko različitih tipova brainstorming tehnika koje se koriste u zavisnosti od specifičnih ciljeva, konteksta i preferencija učesnika. Nekoliko uobičajenih tipova brainstorming tehnika obuhvataju:

 • Klasični brainstorming: Ovo je najosnovnija tehnika, u kojoj učesnici slobodno izražavaju svoje ideje verbalno ili pismeno, bez prethodne kritike ili ocenjivanja. Ideje se zatim beleže i grupišu radi dalje evaluacije.
 • Brainwriting: Ova tehnika podstiče pisano izražavanje ideja umesto verbalnog. Učesnici pišu svoje ideje na papiru ili elektronski, često koristeći posebne obrasce, a zatim ih razmenjuju sa ostalima radi dodavanja i nadogradnje.
 • Mind mapping: Mind mapping je tehnika koja podstiče vizualno organizovanje ideja koristeći grafičke prikaze. Početna ideja se postavlja u centar mape, a zatim se povezuje sa drugim idejama koje se razvijaju tokom sesije brainstorminga.
 • Reverse brainstorming: Ova tehnika podstiče razmišljanje o problemu ili izazovu iz suprotnog ugla. Umesto da razmišljaju o rešenjima, učesnici se fokusiraju na identifikaciju faktora koji doprinose problemu, što može dovesti do inovativnih pristupa rešenju.
 • Brainstorming putem interneta: Ova tehnika omogućava učesnicima da sarađuju i generišu ideje putem onlajn-platformi, virtuelnih tabli ili grupnih četova. Ovo je posebno korisno za timove koji su udaljeni geografski.

Ovi su samo neki od tipova brainstorming tehnika, a u praksi se često kombinuju različite tehnike kako bi se postigao najbolji rezultat u zavisnosti od specifičnih potreba i okolnosti.

Kako se pripremiti za uspešan brainstorming

Kako bi brainstorming sesija bila što uspešnija, neophodna je adekvatna priprema. Nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da se pripremite za produktivnu i efikasnu sesiju obuhvataju:

 1. Postavljanje jasnih ciljeva: Postavite jasne ciljeve i definišite konkretan problem ili temu sesije. Jasno razumevanje svrhe brainstorminga pomoći će vam da usmerite svoju energiju i resurse na relevantne aspekte.
 2. Odabir adekvatnog okruženja: Stvorite inspirativno okruženje. Odaberite prostoriju koja je udobna, dobro osvetljena i koja podstiče kreativnost. Vizuelni stimulusi poput boja, umetničkih dela ili inspirativnih citata mogu dodatno podstaći maštu i kreativnost.
 3. Odabir učesnika: Pažljivo odaberite učesnike za sesiju brainstorminga. Razmislite o inkluzivnosti i raznolikosti učesnika kako biste dobili različite perspektive i ideje. Takođe, važno je osigurati da su učesnici otvoreni, motivisani i spremni da doprinesu sesiji.
 4. Odaberite vođu sesije: Razmotrite mogućnost vođenja sesije brainstorminga. Imenovanje vođe sesije može pomoći u održavanju reda, usmeravanju diskusije i osiguranju da se poštuju pravila brainstorminga. Vođa sesije takođe može postaviti pitanja, pokrenuti diskusiju i podsticati učesnike da budu kreativni.
 5. Pripremite materijale: Pripremite materijale i alate koji će vam biti potrebni tokom sesije brainstorminga, kao što su papir, olovke, flipchart tabla ili digitalni alati. Osigurajte da su ovi materijali lako dostupni i da su učesnici upoznati sa njihovom upotrebom.

Kako se odvija proces brainstorminga

Proces brainstorminga obično teče kroz nekoliko faza koje podstiču slobodno izražavanje, grupisanje, evaluaciju i selekciju najboljih ideja. 

 1. Postavljanje ciljeva: Sesija brainstorminga započinje jasnim postavljanjem ciljeva ili definisanjem problema koji treba rešiti. Ovo pomaže u usmeravanju pažnje učesnika i fokusiranju na relevantne aspekte.
 2. Generisanje ideja: Učesnici su podstaknuti da slobodno izraze svoje ideje bez cenzure ili osude. Ovo podrazumeva brzo izbacivanje ideja bez detaljne analize ili kritike. Ključno je da se ideje ne filtriraju ili odbacuju tokom ove faze, već da se sve ideje zabeleže.
 3. Grupisanje i razvrstavanje: Nakon što se generiše značajan broj ideja, sledi faza grupisanja i razvrstavanja. Ideje se mogu grupisati po sličnosti ili temi radi olakšavanja analize i evaluacije.
 4. Evaluacija i selekcija: U ovoj fazi ideje se ocenjuju na osnovu kriterijuma kao što su relevantnost, izvodljivost i doprinos rešavanju postavljenog problema. Ideje se mogu dalje razvijati, kombinovati ili eliminisati u zavisnosti od njihove vrednosti.
 5. Planiranje akcija: Kada se odaberu najbolje ideje, mogu se razmotriti dalji koraci za njihovu implementaciju. Ovo može uključivati planiranje akcija, razvoj prototipa ili istraživanje potencijalnih rešenja.
 6. Refleksija i dalji koraci: Na kraju procesa je važno analizirati urađeno i identifikovati eventualne prilike za poboljšanje u budućim sesijama brainstorminga. Dalji koraci se mogu planirati kako bi se ideje razvijale i implementirale.

Prednosti i nedostaci brainstorming modela 

Brainstorming model donosi niz prednosti, ali ima i svoje nedostatke. Neke od prednosti ovog modela podrazumevaju:

 • Generisanje raznovrsnih ideja: Brainstorming podstiče slobodno izražavanje, što dovodi do generisanja velikog broja različitih i inovativnih ideja.
 • Kreativna interakcija: Grupni brainstorming omogućava interakciju među učesnicima, što može dovesti do sinergije i kombinovanja različitih perspektiva.
 • Podsticanje timske saradnje: Brainstorming podstiče otvorenu komunikaciju i saradnju unutar tima, što može poboljšati timsku dinamiku i povećati produktivnost.
 • Smanjuje strah od osude: Osnovni principi brainstorminga uključuju odsustvo osude ili kritike, što može smanjiti stidljivost i strah od iskazivanja ličnih ideja.

Nedostaci brainstorming modela:

 • Grupna komformnost: U grupnom brainstormingu pojedinci mogu biti podložni pritisku grupe i skloni komformizmu umesto iznošenju svojih originalnih ideja.
 • Dominantni učesnici: Učesnici koji su ekstrovertni ili dominantni mogu preuzeti kontrolu nad sesijom brainstorminga, što može suzbiti doprinos ostalih članova tima.
 • Nedostatak kritičke evaluacije: Odsustvo kritičke evaluacije u fazi generisanja ideja može dovesti do toga da se nepraktične ili neostvarive ideje dalje razvijaju, iz utrošak vremena i resursa.
 • Potreba za vođenjem: Efikasan brainstorming zahteva vođenje koje može održati red, usmeriti diskusiju i osigurati poštovanje pravila sesije.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: