Prijemni.rs
Maturang
  • Načini za postizanje efikasnog učenja tokom studija


Kada se radi o načinima učenja, odnosno, raznovrsnim metodama i tehnikama namenjenim sticanju znanja, studentima je važno napomenuti da bi trebali proceniti pogodnosti pojedinih metoda, prednosti koje dati metod ostvaruje za njih, bez pretpostavke da svaki način učenja odgovara u potpunosti, ili u istoj meri, svakom studentu.

Učenje

Foto: Pixabay

Optimalan broj sati, tokom kojih ćete učiti, podelite tako da svakom predmetu posvetite određeno, potrebno vreme za njegovu pripremu. Pri tom, u skladu sa terminima ispita formirajte i raspored učenja. Potrudite se da vaš plan rada ne iziskuje da tokom ispitnih rokova budete previše usmereni na početno sticanje znanja (već više na obnavljanje gradiva), jer time nećete postići željenu uspešnost.

Dok samostalno učite, prilikom čitanja gradiva kreirajte kratak podsetnik, kako bi vas uputstva u tom obliku jasno asocirala na širu sliku i suštinu lekcije. Time ćete se fokusirati na definisanje vama korisnih oznaka, a ne samo na pregledanje i upoznavanje sa materijom gradiva.

U vezi sa prethodnim, možete formirati šeme ili skice, sa izdvojenim ključnim pojmovima, u funkciji objašnjenja lekcije. Na osnovu toga, već pri prvom susretu sa gradivom zapamtićete dovoljno osnovnih informacija.

Testiranje nakon naučene materije, pre ispita i kolokvijuma, ukazaće vam na potrebne izmene i poboljšanja koja možete izvršiti tokom pripreme.

Posebno obratite pažnju na precizno raspoznavanje tačnih, odnosno netačnih odgovora, ukoliko vid provere znanja na fakultetu bude formulisan na pomenut način.

Isto tako, kada je neophodno ponuditi više stavki u okviru jednog odgovora, potrudite se da nabrajanjem ne izostavite nešto što je sastavni deo tačnog, celokupnog odgovora.

Dakle, važno je da postanete vešti u formulisanju vaših odgovora i objašnjenja, uz sigurnost prilikom navođenja delova koji podrazumevaju nabrajanje stavki.

Sa druge strane, tokom prisustvovanja predavanjima i vežbama, pišite sažete beleške, u okviru kojih ćete kasnije moći da pronađete odgovore, uz neophodno razumevanje značenja svega što ste zapisali. To će vam pomoći da veći deo prezentovanog gradiva zapamtite slušanjem i praćenjem nastave.

Budite aktivni kada je reč o vežbama ili projektima u kojima studenti pripremaju i održavaju predavanja. Karakteristično je da ćete se time više zainteresovati za gradivo, a, istovremeno, doprinos vašoj pažnji biće i slušanje prezentacija za koje su se potrudile vaše kolege.

Pokušajte da više koristite mogućnosti postavljanja pitanja za vreme predavanja, kao i na časovima predviđenim za dodatna razjašnjenja vaših nejasnoća.

Ukoliko se određeni saveti i preporuke pokažu adekvatni za vaš pristup učenju, poželjno ih je u kontinuitetu primenjivati kako biste postigli efikasnije studiranje. Uz sve to, neophodno je da imate motiv i  interesovanje za vaš obrazovni profil, tj. za nastavne predmete tokom studija.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: