Prijemni.rs
Maturang
  • Načini za upostavljanje efikasnijeg pamćenja


U funkciji sticanja znanja, i težnje da se njime duže služe, komponenta od važnosti za studente predstavljena je u vidu očuvanja i poboljšanja pamćenja. Usko vezano sa prethodnim, sledi da učenje ima za cilj razumevanje materijala i oblasti gradiva, usled čega je upravo potreban uravnotežen rad i nivo energije zarad ostvarivanje najboljih rezultata.

Učenje

Jedan od bitnih priloga, za potpuno delovanje i pamćenje, jeste definisanje logičkog modela prilagođenog svakom pojedincu, a na osnovu kojeg je gradivo lakše zapamtiti. Značajno je napomenuti i to da je za njegovo formiranje neophodno obuhvatiti tehnike i instrukcije koje provereno unose napredak u vaše učenje. 

Način na osnovu kojeg biste mogli kreirati znanje uključivao bi dodeljivanje forme gradivu, kroz lična objašnjenja, formiranje značenja posredstvom sopstvenih opisa, korišćenje adekvatnih sinonima i asocijacija na koje je moguće pozvati se prilikom izrade testova i ispita.

Preciznije, bolje pamćenje svesrdno će osigurati aktivno korišćenje zapisanih objašnjenja, ali ne samo uputstava rečenih na predavanjima, već i kroz povezivanje činjenica i informacija od strane samih studenata. Time će se ohrabriti vaša razmišljanja o principima koji stoje između teorijskog i praktičnog znanja.

Doprinos je vidljiv i usled označavanja informacija prilikom čitanja gradiva, kao i uočavanjem usklađenosti podataka iz slika, šema ili grafikona sa relevantnim pripadajućim tekstom.

Prednost će biti ostvarena i datim vremenskim okvirom učenja, što ukazuje na neophodnost utvrđivanja optimalnog vremena za rad, što doprinosi da budete fokusirani u tom razdoblju.

Nedostatak pripreme, kao i nefunkcionalan raspored učenja, najčešći su uzroci niskog nivoa pamćenja, odnosno, neuspeha na ispitima. S toga, redovnim učenjem bez odlaganja, uz obavezan kontinuitet ponavljanja, biće omogućeno da se pridržavate osmišljenog plana rada i, najzad, postizanje željenih učinaka studiranja.

Pre ispita, proverite sve do tada naučeno radeći testove na sopstvenu inicijativu, čime ćete potvrditi vaše odgovore i imati dovoljno vremena da postavite odgovarajuća pitanja za deo sadržaja u vezi sa kojim imate poteškoća. Uz to, primetan je značaj razgovora između studenata, jer upravo u određenoj meri uče jedni od drugih.

Na dan ispita, ali i tokom učenja, potrebno je biti odmoran, kako bi se otklonili svi faktori koji mogu biti limitirajući. Vreme je potrebno posvetiti i opuštajućim aktivnostima, jer time ćete na pravi način biti spremni i usmereni u momentu kada počnete sa izradom ispita.

Pored konkretnih metoda, za očuvanje i postizanje višeg nivoa sposobnosti memorisanja, prilikom učenja, nužno je razvijati motivaciju, imati pred sobom postavljene ciljeve i očekivanja od svakog ispita, i povrh svega, učiti u okviru studijskog programa odabranog iz lične interesne sfere.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: