Prijemni.rs
Maturang
  • Napomene i načini za uspešnije učenje oblasti matematike


Nije retka pojava nedostatka motivacije, kod učenika i studenata, kada je u pitanju oblast matematike, ali i ostalih, njoj srodnih, naučnih područja. Uspešno razumevanje sfere matematike bitno je za brojne profesije, pa, samim tim, i vrste studija. Iako u nazivu obrazovnog profila nije sadržan pojam koji bi ukazivao na to, često će biti sagledan i obrađen upravo segment koji se tiče matematike. U tom kontekstu, nije retkost da budući studenti pri istraživanju potencijalnih fakulteta, pretražuju fakultete "bez matematike".

Matematika

Kako bi se mišljenje i pristup prema ovom predmetu promenilo, treba pokazati interesovanje, odlučnost, posvećenost učenju i usavršavanju. Uz to, od važnosti je istaći kvalitetan raspored rada i činjenicu da je neophodno pridržavati ga se tokom svakog dana.

U datom slučaju, dobar početak biće pravilno sprovedeno ponašanje, koje je moguće naučiti, a na čemu većim delom možete raditi samostalno.

Osim prethodnog čitanja teorijskog dela, kojim se objašnjava pojedina problematika, neophodno je, i ključno, rešavanje zadataka. Redovnim vežbanjem zadataka upamtićete bazične stvari u matematici, kao što su formule ili određene matematičke relacije. Na ovom mestu funkcioniše memorisanje usled ponavljanja, odnosno, učenje kroz konkretne primere. Sve više ćete se služiti mentalnim računanjem, bez čestog oslanjanja na korišćenje kalkulatora, što je još jedan dokaz vaših matematičkih sposobnosti i mogućnosti. Istovremeno, preporučljivo je utvrđivanje povezanosti matematičkih zadataka sa stvarnošću, jer ćete time jasnije razumeti praktičnu vrednost onoga što učite.

Kada se nađete pred neslaganjem vašeg, dobijenog rezultata i potrebnog rešenja, proverite da li su svi simboli tačno napisani, odnosno, da li su računske operacije ispravno izvršene. Isto tako, povežite dati problem sa odgovarajućim tekstom iz knjige. Proverite slične primere, rešite ih, a zatim, uporedite vaš rad sa odgovorima koji su uočljivi iz primera.

Uverite se da ste učinili sve što je bilo moguće, pre nego što se za pomoć obratite profesoru ili asistentu. Objasnite šta ste do tog trenutka pokušali, a kada dobijete dalja uputstva – zapišite ih i, ubrzo potom, ponovo uradite konkretan zadatak.

Dok ih rešavate, pišite ceo postupak računanja. Ako rezultat ne bude tačan, imaćete bolji pregled svih koraka i, konačno, lakši uvid u to gde ste pogrešili, a sve sa ciljem da identične greške ne biste pravili na samom ispitu.

Na učenje će povoljno uticati i pronalazak drugih izvora materijala i pomoćnih informacija za vežbanje. Što više različitih pristupa pokušate, više ćete moći da definišete šta vam najviše pogoduje. Značajno je i sve prezentovano na predavanjima, odnosno, vežbama, jer je reč upravo o dobijanju preciznih instrukcija u vezi sa tim šta možete očekivati na ispitu, tj. testovima provere znanja.

Priznavanjem elemenata i postavki, o kojima je bilo reči, vrši se veliki doprinos u pravcu stimulisanja rada, smanjenja osećaja napetosti i približavanja učinaka vašim ciljevima. Takođe, u svemu pomenutom, izrazite strpljenje i samopouzdanje pri radu.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: