Prijemni.rs
Maturang
  • Nemački jezik - Zertifikat Deutsch (ZD)


B1 - opšti nivo znanja

B1 je nivo ispita nemačkog jezika koji dokazuje znanje na opštem nivou. On garantuje da ćete se snaći u raznovrsnim svakodnevnim situacijama. Takođe će vam omogućiti snalaženje u govoru prilikom posete zemljama nemačkog govornog područja u situacijama koje ne zahtevaju stručan nivo znanja.
Znanjem ovog stepena pokazaćete da znate osnovne regionalne karakteristike nemačkog jezika, koji ne podrazumeva znanje dijalekata ali omogućava prepoznavanje nemačkog koji se koristi u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj (znaćete razliku u izgovoru koji se razlikuje po regijama).
ZD sertifikat odgovara CEF (Common European Framework) B1 standardu. Da biste dostigli ovaj nivo trebalo bi odslušati između 350 i 600 sati obuke. Ovaj ispit je prihvaćen od strane nadležne Nemačke službe za useljavanje i prebivalište (BAMF) kao finalni jezički ispit koji je deo kursa integracije od 01. januara. 2005.

B2 - nadogradnja

B2 - ZD Plus, od 2001. godine služio kao dodatak ZD-B1 ispita (nadogradnja na opšti n ivo) i takođe je deo CEF standarda za B2 nivo. Ovaj nivo podrazumeva nadogradnju specifičnih ciljeva na osnovni nivo znanja nemačkog jezika. Sa ovim sertifikatom, garantuje se da osoba ima dovoljan nivo znanja za razmenu mišljenja i stavova, služeći se bogatim vokabularom i korišćenjem stručnijih termina (koji prevazilaze prosečnu upotrebu jezika).

Pogledajte i ostale kurseve nemačkog jezika na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: