Prijemni.rs
Maturang
 • Problemi u učenju i kako ih rešiti


Učenje predstavlja proces apsorbovanja i razumevanja novih informacija ili veština. S obzirom na to da čovek uči tokom čitavog života, gotovo je izvesno da će naići na pojedine poteškoće pri pokušaju usvajanja određenog znanja.

Iako se razlikuju od pojedinca do pojedinca, određeni problemi u učenju, posebno kod studenata, češći su od drugih. To mogu biti, na primer, slaba koncentracija, nedostatak motivacije ili teškoće u razumevanju gradiva. S druge strane, tu su i emocionalni faktori poput stresa, anksioznosti i niskog samopouzdanja, koji takođe mogu ometati ovaj proces.

Prepoznavanje i rešavanje ovih problema omogućava pružanje pravovremene podrške, što će poboljšati akademske performanse i doprineti boljem mentalnom zdravlju studenata. Ovakav pristup doprinosi uspešnom savladavanju gradiva, ali i razvoju važnih veština poput upravljanja vremenom i emocionalne inteligencije, što dugoročno i pozitivno utiče na njihovu budućnost.

Koje se vrste problema u učenju mogu javiti?

Učenje, iako izuzetno važan deo života svakog studenta, može biti praćeno različitim izazovima. Najčešće vrste problema u učenju s kojima se studenti suočavaju su sledeće:

 • Slaba koncentracija predstavlja jedan od glavnih faktora koji otežavaju usvajanje gradiva.
 • Nedostatak motivacije takođe može biti ozbiljan problem, posebno kada studenti ne vide jasnu svrhu onoga što uče ili korist od toga.
 • Teškoće u razumevanju gradiva takođe se mogu javiti, bilo da se radi o složenim konceptima ili jednostavnijim pojmovima koje studenti teško savladavaju.
 • Stres koji proizlazi iz prevelikog obima gradiva ili straha od neuspeha može značajno uticati na sposobnost koncentracije i usvajanje informacija.
 • Anksioznost takođe može biti prisutna, naročito tokom ispitnih perioda.
 • Nisko samopouzdanje i osećaj nekompetencije predstavljaju dodatne emocionalne izazove koji mogu otežati usvajanje novih znanja.

Kako prepoznati poteškoće u učenju?

Studenti mogu primeniti nekoliko strategija kako bi identifikovali probleme i na vreme ih rešili.

 • Praćenje akademskih rezultata. Ocenjivanje, ali i redovna samoprocena omogućavaju studentima da identifikuju oblasti u kojima se suočavaju s poteškoćama. Opadanje ocena ili konstantna „borba” sa savladavanjem gradiva može biti pokazatelj potrebe za dodatnom podrškom.
 • Praćenje ponašanja i emocionalnih reakcija. Gubitak motivacije, teže koncentrisanje, iritabilnost, stres i anksioznost – sve su ovo pokazatelji problema u procesu učenja. Važno je da studenti budu svesni svojih emocionalnih reakcija, jer su one najbolji indikator poteškoća sa kojima se susreću na akademskom putu.
 • Komunikacija sa nastavnicima i roditeljima. Razgovor sa nastavnicima i roditeljima je važan korak u prepoznavanju problema. Nastavnici mogu pružiti informacije o ponašanju i rezultatima učenika u okviru škole, dok roditelji mogu ukazati na uočene promene kod kuće. Timski pristup sa obrazovnim profesionalcima i porodicom može pružiti celovit uvid u poteškoće sa kojima se student suočava.
 • Razumevanje individualnih potreba. Studenti treba da budu svesni svojih individualnih potreba i preferencija u učenju. Ako primete da određene metode učenja nisu efikasne za njih, trebalo bi da istraže druge pristupe.

Efikasne strategije za rešavanje problema u učenju

Rešavanje problema u učenju zahteva proaktivnost i primenu raznovrsnih strategija kako bi se prevazišle poteškoće i dostigao željeni cilj. U nastavku su date neke od efikasnih strategija koje studenti mogu primeniti kako bi unapredili svoje učenje.

1. Prilagođavanje učenja individualnim potrebama: Razumevanje vlastitih metoda usvajanja gradiva omogućava studentima da prilagode svoj stil učenja, bilo da je to kroz vizuelno, auditivno ili kinestetičko učenje.

2. Tutorstvo: Rad s tutorom pruža dodatnu podršku i objašnjenja za gradivo koje može biti izazovnije. Tutori prilagođavaju svoj pristup učenju potrebama svakog studenta, nudeći dodatno vreme i pažnju za savladavanje složenih koncepta.

3. Korišćenje dodatnih vežbi i materijala: Upotreba dodatnih vežbi, radnih listova i onlajn-resursa pomaže studentima da bolje savladaju gradivo, naročito kod predmeta kao što su matematika ili strani jezik.

4. Upravljanje vremenom: Postavljanje realnih ciljeva, planiranje rasporeda i postavljanje prioriteta ključni su za efikasno upravljanje vremenom, što omogućava izbegavanje osećaja pretrpanosti i stresa.

5. Podrška emocionalnom razvoju: Razgovor sa stručnjacima ili korišćenje tehnika opuštanja može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti, dok rad na izgradnji samopouzdanja i motivacije pomaže u prevazilaženju emocionalnih izazova.

6. Aktivno učestvovanje u nastavi: Postavljanje pitanja, diskutovanje o gradivu s nastavnicima i kolegama, te aktivno učestvovanje na časovima doprinosi boljem razumevanju i pamćenju informacija.

Pravilan izbor i kombinacija ovih strategija omogućavaju studentima da efikasnije savladaju izazove učenja. Individualni pristup i kontinuirano prilagođavanje strategija sopstvenim potrebama ključni su za postizanje akademskog uspeha i lični razvoj.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: