Prijemni.rs
Maturang
  • Saveti za maturante: početna razmišljanja o upisu na fakultet


Za maturante je važno da vreme četvrte godine srednje škole iskoristite na najbolji način, što će značiti da u narednom periodu uspeh ostvare na više polja - učenje za završnu godinu srednje škole, aktivnosti koje se odnose na izradu maturskog rada, i priprema za fakultet.

Donošenje odluka

Foto: Pixabay

Stoga, biće potrebno da o mnogim odlukama razmislite pravovremeno, u funkciji što ranijeg uspostavljanja izbalansiranog rasporeda učenja.

U prvom planu vaše svakodnevice, svakako, biće školska nastava. Međutim, učenje za prijemni ispit postajaće sve aktuelnije. Jasno je da će biti potrebno: zadržati fokus i dogovornost prema postojećim obavezama, koje se tiču završetka srednje škole, i težiti ka cilju koji podrazumeva dalje stručno usavršavanja.

Procenite najbolje vreme za početak priprema, postepeno definišite raspored učenja (najbolje, podelom gradiva na smislene delove), i potrudite se da od njega ne odstupate. Pripremu za fakultet shvatite dovoljno ozbiljno i posvetite joj adekvatan vremenski raspon, jer priprema prijemnog ispita će se razlikovati od provera znanja sa kojima ste se do sada susretali. Planirajte i obnavljanje naučenog gradiva, čime ćete utvrditi stečeno znanje na način da bude postojano, posebno tokom polaganja prijemnog ispita.

Ukoliko nameravate da polažete prijemni ispit na fakultetu bliskom profilu vašeg trenutnog obrazovanja, utoliko će vam predviđen sadržaj za pripremu prijemnog biti poznatiji. U tom slučaju, ako se odlučite za područje studija koje se u izvesnoj meri preklapa sa vašim sadašnjim školovanjem (ako su u pitanju iste ili slične profesionalne oblasti), stekli ste dobru polaznu osnovu koja će vam značiti prilikom pripreme za upis fakulteta, ali i tokom cele završne godine srednje škole. Na primer, ovo je slučaj sa pojedincima koji su pohađali srednju medicinsku školu i rešili da upišu medicinski fakultet.

Ako se vaš budući odabir ne kreće u prethodno navedenom smeru, usled činjenice da se opredeljujete za oblast koja kod vas izaziva interesovanje i znatiželju može se smatrati da o njoj ponešto već znate. Samim tim, usklađivanje učenja materijala za polaganje prijemnog ispita sa tekućim aktivnostima, za vas ne bi trebalo da predstavlja poteškoću.

Naprotiv, pronađite pozitivan uticaj koji će se, dalje, odraziti na predstojeće dužnosti i vaše radne navike. Za postizanje željenih rezultata odlučujuće biće to da sve obaveze na vas deluju podsticajno i motivišuće, kako biste postigli zadovoljavajući nivo koncentracije i elan potreban za učenje.

Razmotrite da li će vam biti potrebna pomoć za savlađivanje gradiva, u smislu dodatnih objašnjenja i časova za pravilno razumevanje materije. Pregledanjem predviđenog sadržaja za pripremu prijemnog ispita, ali naročito kasnijim učenjem, najbolje ćete znati da li vam je, i u kojoj meri, pohađanje časova neophodna pomoć.

Imajući u vidu sve pomenuto, sada imate priliku da osigurate bolje uslove za rad upravo onda kada vam bude neophodno raspoloživo vreme za konkretne aktivnosti srednje škole i pripreme za fakultet. Takođe, realizacija svih planova u pravo vreme doprineće vašoj pouzdanosti u naučeno gradivo.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: