Prijemni.rs
Maturang
  • Skraćenice na tastaturi


Ukoliko vam je računar neophodno sredstvo za rad, znate da imate uglavnom dve opcije kako ćete nešto da izvedete - mišem ili preko tastature. Korišćenje skraćenica na računaru (odnosno na tastaturi) vam može uštedeti vreme koje vam je potrebno da nešto obavite. Neka kao jednostavan primer posluži kopiranje teksta koristeći miš tj. tastaturu. Prvo, tekst morate da selektujete, potom da pritiskom na desno dugme, ukoliko koristite miš, otvorite kontekstualni meni u kom treba da odaberete željenu opciju (u ovom slučaju copy). Potom odaberete mesto gde želite da "nalepite" odabrani tekst i tada opet otvarate kontekstualni meni i odabirate opciju nalepi (paste). A ako biste koristili prečice proces bi ovako izgledao: posle selektovanja teksta na tastaturi pritisnete u isto vreme CTRL i C (skraćenica za kopiranje, copy), odabete mesto gde je tekst namenjen i opet preko tastature, pritisnete u isto vreme CTRL i V (skraćenica za lepljenje teksta, paste), nalepite tekst.

Dalje u tekstu se navode skraćenice koje su najčešće u upotrebi. Skraćenice smo podelili po kategorijama, odnosno kompjuterskim programima u kojima se koriste (Word, Excel, i Firefox).


Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Word-u:

Tasteri

Opis funkcije kombinacije tastera

Ctrl + A

 

Koristeći ova dva tastera selektovaćete celokupan tekst u otvorenom dokumentu (select all)

Shift + leva (desna, gore dole) strelica

Selektovanje dela teksta u željenom pravcu

Ctrl + B

Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, potamnećete ga, odnosno koristićete opciju bold

Ctrl + C

Ovom opcijom kopirate selektovani tekst (copy)

Ctrl + X

Ovo je skraćenica koja će iseći deo selektovanog teksta (cut)

Ctrl + P

Ova kombinacija otvara prozor u kom se prikazuju opcije za štampanje teksta (print box)

Ctrl + F

Otvara prozor za pretragu sadržaja (find box)

Ctrl + I

Ovom opcijom ćete iskositi selektovani tekst (italic)

Ctrl + K

Skraćenica koja služi da u odabrani tekst ubacite link (hyperlink)

Ctrl + U

Podvlačenje odabranog teksta (underline)

Ctrl + V

Opcija za lepljenje kopiranog ili sečenog teksta (paste)

Ctrl + Z

Poništava poslednju akciju koja je urađena (undo)

Ctrl + R

Opcija koja služi za poravnavanje teksta na desnu stranu, odnosno ako se koristi slovo L na levu stranu. Slovo E + CTRL centrira tekst na sredinu.

Ctrl + Shift + F

Opcija koja se koristi za promenu fonta

Ctrl + Shift + *

Prikazuje ili sakriva karaktere tj. deo teksta koji se neće štampati

Ctrl + strelica levo

Opcija koja pomera kursor jednu reč na levo

Ctrl + strelica desno

Pomera kursor jednu reč na desno

Ctrl + strelica na gore

Skraćenica koja pomera kursor na početak reda ili pasusa

Ctrl + strelica na dole

Skraćenica koja pomera kursor na kraj reda ili pasusa

Ctrl + Del

Opcija koja briše reč koja se nalazi desno od kursora

Ctrl + Backspace

Opcija koja briše reč koja se nalazi levo od kursora

Ctrl + End

Ova kombinacija dozvoljava pomeranje kursora na kraj dokumenta

Ctrl + Home

Omogućava pomeranje kursora na početak dokumenta

Ctrl + Spacebar

Vraća izmenjeni tekst na uobičajeni font. "Poništava" bold, italic i slične opcije

Alt + Ctrl + F2

Skraćenica koja dozvoljava otvaranje novog dokumenta

Ctrl + F2

Prikazuje kako će tekst izgledati u verziji za štampanje (print priview)

Shift + Home

Selektovanje teksta od trenutne pozicije kursora do početka reda

Shift + End

Selektovanje teksta od trenutne pozicije kursora do kraja reda

Shift + F3

Omogućava da se selektovanom tekstu dodeli veliko početno slovo na svakoj reči ili da se kompletan tekst prebacuje u velika slova

Shift + Insert

Opcija za lepljenje kopiranog ili sečenog teksta (paste)

F4

Ponavlja poslednju radnju koja je obavljena

F5

Otvara prozor za pretragu, zamenu i "go to"

Ctrl + Shift + F6

Opcija koja omogućava da idete direktno na drugi otvoreni word dokument

F7

Provera gramatike i pravopisau u selektovanom tekstu ili celom dokumentu

F12

Skraćenica koja služi za čuvanje teksta - sačuvaj kao (Save as).

Shift + F12

Skraćenica koja služi za čuvanje teksta  (Save).

Ctrl + Shift + F12

Skraćenica za štampanje teksta (Print)

Alt + Shift + D

Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelni datum

Alt + E

Otvata opciju Edit iz glavnog meniju u trenutno aktivnom dokumentu

Alt + Shift + T

Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelno vreme

Ctrl + link

Otvaranje linka u novom tabu

Shift + link

Otvaranje linka u novom prozoru

Taster Windows + D

Automatsko prebacivanje na desktop

Ctrl + enter

Omogućava prebacivanje na sledeću stranicu (umesto korišćenja entera dok ne dođemo do kraja stranice)

Alt + levi taster miša

Selektovanje kocke teksta. korisno u kvazi tabularnom tekstu (gde je tekst formiran kao tabela sa tabovima i razmacima)

početak strane


Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Word-u za koje se sekoristi miš:

Miš

Opis skraćenice

Ukoliko jednom kliknete, držite i pomerate miš u nekom pravcu

Selektovaćete tekst u određenom pravcu, ova opcija je slična opciji Shift + strelice

Dupli klik

Ukoliko dva puta kliknete na jednu reč selektovaćete je

Tripli klik

Ukoliko tri puta kliknete na reč selektovaćete ceo pasusu kome ona pripada

Ctrl + točak na mišu

Zumira tj. uvećava ili smanjuje veličinu trenutno aktivnog dokument

 

Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Excel-u

Tasteri

Opis funkcije kombinacije tastera

F2

Dopunjavanje odabrane ćelije

F5

Odlazak na željenu ćeliju. Na primer, F4

F7

Provera pravopisa u tekstu koji se nalazi u odabranoj ćeliji

F11

Kreiranje grafikona

Ctrl + Shift + ;

Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelno vreme

Ctrl + ;

Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelni datum

Alt + Shift + F1

Ovom opcijom pravite novi radni list u excel-u

Shift + F3

Otvaranje prozora za formulu

Shift + F5

Otvara prozor za pretragu sadržaja (search box)

Ctrl + A

Koristeći ova dva tastera selektovaćete celokupan tekst koji se nalazi u otvorenom radnom listu (select all)

Ctrl + B

Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, potamnećete ga, odnosno koristićete opciju bold

Ctrl + I

Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, iskosićete ga tj. koristićete opciju italic

Ctrl + K

Opcija koja omogućava ubacivanje linka u izabrani deo teksta (hyperlink)

Ctrl + U

Podvlačenje odabranog teksta (underline)

Ctrl + 5

Ukolliko želite da precrtate selektovani tekst, ova opcija će vam to omogućiti (precrtani tekst)

Ctrl + P

Ova kombinacija otvara prozor u kom se prikazuju opcije za štampanje teksta (print box)

Ctrl + Z

Poništava poslednju radnju u dokumentu

Ctrl + F9

Minimizuje trenutno otvoren prozor

Ctrl + F10

Maksimizuje trenutno odabran prozor

Ctrl + F6

Prelazak sa jedne radne "knjige" (excel dokumenta) na drugu

Ctrl + Page up (ili Page down)

Kretanje među radnim listovima (sheet) u istom excel dokumentu

Ctrl + Tab

Kretanje među dva ili više otvoren excel dokumenata ("knjiga")

Alt + E

Otvata opciju Edit iz glavnog meniju u trenutno aktivnom dokumentu

Alt + =

Kreiranje formule koja sabira sve gornje ćelije

Ctrl + '

Ubacivanje u trenutno izabranu ćeliju vrednost gornjih ćelija

Ctrl + strelice

Pomeranje na sledeći deo teksta

Ctrl + Space

Selektovanje cele kolone

Shift + Space

Selektovanje celog reda


Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Firefox-u

Tasteri

Opis funkcije kombinacije tastera

Alt + Left Arrow

Povratak na prethodnu stranicu

Backspace

Povratak na prethodnu stranicu

Alt + Right Arrow

Odlazak na sledeću stranicu

F5

Osvežavanje trenutne stranice (ukoliko ste, na primer, menjali sadržaj stranice ovom opcijom možete osvežiti stranicu i na taj način pogledati unešene izmene)

F11

Prikaz trenutno otvorene i aktivne stranice preko celog ekrana, ponovnim pritiskom na ovaj taster ćete se vratiti u pređašnje stanje

Esc

Stopiranje učitavanja stranice ili preuzimanje nekog sadržaja

Ctrl + (- or +)

Ctrl + 0

Povećanje (+) ili smanjivanje (-) veličine fontova

Vraća fontove u originalnu veličinu

Ctrl + Enter

Brzo kompletiranje željene web adrese. Na primer, ukucajte infostud u prostor za adresu i pritiskom na CTRL + ENTER ćete dobiti http://www.infostud.com.

Shift + Enter

Zamena domena na .net umesto .com adrese

Ctrl + Shift + Enter

Dodeljivanje .org adrese

Ctrl + D

Dodavanje stranice koja je trenutno otvorena u bookmark

Ctrl + I

Prikaz postojećih bookmark stranica

Ctrl-K

Skraćenica koja vas direktno vodi do prostora za pretragu (search box-a)

Ctrl + J

Prikaz prozora za preuzimanje sadržaja

Ctrl + N

Otvaranje novog prozora za pretraživanje

Ctrl + P

Štampanje otvorene stranice

Ctrl + T

Otvaranje novog taba!

Ctrl + F4

Zatvaranje odabranog tj. trenutno aktivnog taba

Ctrl + Shift + T

Ponovno otvaranje zatvorenog prozora (funkcioniše kao opcija undo)

Ctrl + Tab

Kretanje kroz otvorene tabove

Spacebar

Kretanje za sranicu niže u trenutno otvorenom tabu

Shift + Spacebar

Kretanje za sranicu više u trenutno otvorenom tabu

 

početak strane


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: