Prijemni.rs
Maturang
 • Španski kao strani jezik - DELE


DELE diplome namenjene su onima kojima španski jezik nije maternji jezik.

Diplome ( D.E.L.E. )

Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom, izdate od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španije.

Diplome koje se mogu dobiti su sledeće:

 • Diploma početnog nivoa
 • Diploma srednjeg nivoa
 • Diploma najvišeg nivoa

Diploma početnog nivoa
Potvrđuje jezičku sposobnost dovoljnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju osnovni nivo komunikacije. Ispit se sastoji iz sledećih delova:

 • Razumevanje teksta (40 min.).
 • Pismeno izražavanje (50 min) Pisanje kratkih i jednostavnih tekstova praktičnog karaktera.
 • Razumevanje slušanog teksta (30 min.).
 • Test gramatike i vokabulara (40 min.).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Diploma srednjeg nivoa
Potvrđuje jezičku sposobnost za snalaženje u uobičajenim sitacijama svakodnevnog života, u situacijama normalne komunikacije koje ne zahtevaju specijalizovano izražavanje. Sastoji se od sledećeg:

 • Razumevanje teksta (60 min.).
 • Pismeno izražavanje (60 min). Pisanje pisma i sastava. Svaki od pisanog teksta treba da sadrži između 150 i 200 reči.
 • Razumevanje slušanog teksta (30 min). Kandidat odgovara na 12 pitanja sa više ponuđenih opcija na 4 audio teksta. Snimak se sastoji od obaveštenja, vesti, razgovora ili intervjua.
 • Test gramatike i vokabulara (60 min).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Diploma najvišeg nivoa
Potvrđuje jezičku sposobnost neophodnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju napredni nivo znanja španskog jezika i poznavanje njihove kulture. Sastoji se od sledećeg:

 • Razumevanje teksta (60 min.).
 • Pismeno izražavanje (60 min) Pisanje pisma i sastava koji nisu privatnog karaktera. Svaki od pisanog teksta treba da sadrži između 150 i 200 reči.
 • Razumevanje slušanog teksta (45 min). Kandidat odgovara na 16 pitanja sa više ponuđenih opcija na 4 audio teksta. Snimak se sastoji od razgovora, odnosno komentara ili izveštaja emitovanih putem medija.
 • Test gramatike i vokabulara (60 min.).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Više informacija:
Ispiti D.E.L.E. mogu da se polažu u Institutu Servantes u Beogradu u maju i novembru.
Institut Servantes redovno organizuje i pripremne kurseve za polaganje D.E.L.E ispita.

Informacije o ispitima D.E.L.E. možete pronaći na sledećoj adresi: http://diplomas.cervantes.es/ ili http://belgrado.cervantes.es

Pogledajte i ostale kurseve španskog jezika na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: