Prijemni.rs
Maturang
  • Tastatura ili olovka?


Hvatanje beležaka tokom predavanja je važna veština za proces učenja. Sposobnost brzog i preciznog beleženja ključnih informacija olakšava studentima razumevanje i usvajanje gradiva. Međutim, postavlja se pitanje: da li je efikasnije koristiti tastaturu računara ili olovku?

Ova dilema delimično odražava savremeni sukob između digitalnog i analognog pristupa učenju. Dok digitalni alati omogućavaju brzinu i organizaciju, pisanje olovkom podstiče veću kognitivnu aktivnost i svesno pristupanje gradivu. Kroz analizu prednosti i nedostataka obe metode istražićemo najefikasniji način beleženja na predavanjima.

Olovka na beleškamaPrednosti i nedostaci korišćenja tastature

Neke od ključnih prednosti korišćenja tastature jesu brzina i lakoća kucanja, koje omogućavaju studentima da zabeleže veliku količinu informacija u realnom vremenu. Digitalni alati, poput programa za beleženje ili tekst-editora, takođe olakšavaju organizaciju beležaka i omogućavaju jednostavno pretraživanje materijala prema ključnim rečima i temama.

Međutim, jedan od najvećih nedostataka korišćenja tastature jesu potencijalne distrakcije koje mogu uzrokovati digitalni uređaji. Budući da studenti obično imaju pristup internetu putem računara ili drugih uređaja koje koriste za beleženje, često otvaranje pretraživača ili korišćenje društvenih mreža tokom predavanja može značajno narušiti koncentraciju.

Takođe, neki studenti primećuju da im je teže da se fokusiraju na najvažnije informacije dok koriste tastaturu, što može dovesti do površnog razumevanja gradiva. Fizičko odvajanje od predavanja koje dolazi s postavljanjem ekrana između studenta i predavača umanjuje osećaj prisutnosti i potrebe za interakcijom.

Prednosti i nedostaci beleženja olovkom 

Korišćenje olovke za hvatanje beležaka na predavanjima donosi brojne kognitivne prednosti u poređenju sa kucanjem na tastaturi. Ova praksa podstiče dublje angažovanje pažnje, što rezultira boljim pamćenjem i razumevanjem gradiva. Aktivno pisanje omogućava studentima da bolje integrišu informacije, te da ih lakše povežu sa već postojećim znanjem.

Pored toga, fizički postupak pisanja doprinosi osećaju prisutnosti i koncentracije, a odsustvo digitalnih distrakcija omogućava studentima da se potpuno fokusiraju na predavanje, a time unapređuju kvalitet svojih beležaka.

Međutim, beleženje olovkom ima i određene nedostatke. Kod većine mladih ljudi koji su odrasli u digitalnom dobu brzina pisanja nije na nivou brzine kucanja, što može dovesti do propuštanja određenih informacija. Takođe, pisanje može biti fizički naporno za neke studente, posebno ako su predavanja duža ili se odvijaju bržim tempom. Ipak, vežbanjem i primenom tehnika efikasnog beleženja ovi izazovi mogu biti prevaziđeni.

Kako odabrati metodu beleženja?

Izbor između pisanja beležaka ručno i korišćenja tastature tokom predavanja zavisi od različitih faktora koje studenti treba da uzmu u obzir. Neki od ključnih faktora dati su u nastavku.

  • Individualne preferencije: Svaki student ima svoje preferencije kada je u pitanju način beleženja. Neki se bolje snalaze kada koriste tastaturu, dok drugi preferiraju olovku i papir. Studenti treba da prepoznaju koji im metod više odgovara, ali i omogućava efikasnije beleženje informacija.
  • Stilovi učenja: Različiti stilovi učenja zahtevaju različite pristupe beleženju. Neki studenti više vole vizuelno učenje, dok drugi preferiraju verbalno ili kinestetičko. Odabir između tastature i olovke može se prilagoditi stilu učenja kako bi se maksimirala efikasnost.
  • Ograničenja i udobnost: Udobnost je važna kada je u pitanju izbor između tastature i olovke. Neke osobe mogu imati fizičke ili zdravstvene probleme koji ih ograničavaju u korišćenju tastature ili olovke. Studenti treba da uzmu u obzir svoje individualne potrebe i udobnost prilikom odabira metoda beleženja. S druge strane, u nekim situacijama će postojati ograničenja. Na primer, pojedini predavači ne dozvoljavaju korišćenje računara na predavanjima. U tom slučaju studenti će morati da savladaju tehnike ručnog hvatanja beležaka. 

Studija sprovedena na Univerzitetu u Kaliforniji ukazuje na to da studenti koji koriste tastaturu često beleže veći obim informacija tokom predavanja, ali da je nivo razumevanja materijala često bolji kod onih koji pišu olovkom. Ovo podržava ideju da korišćenje tastature može omogućiti brže beleženje, ali da pisanje podstiče kognitivne procese koji poboljšavaju dugoročno pamćenje.

Odabir između tastature i olovke tokom beleženja na predavanjima nije univerzalan, već zavisi od pojedinca i okolnosti. Studenti bi trebalo da probaju oba pristupa i pronađu onaj koji najviše odgovara njihovom načinu usvajanja i obrade informacija.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: