Prijemni.rs
Maturang
 • Učenje u društvu


U vreme pripreme najvažnijih ispita svakom studentu dođe momenat kada ne može da uči, ili jednostavno nije produktivan. U tim situacijama je idealno da imate nekoga pored sebe. Kada učite sa nekim onda ste automatski odgovorniji jer još nečija koncentracija i rad zavise od vas.

Učenje u društvu je lakše i korisnije iz više razloga. U društvu se sve poteškoće prevazilaze lakše i bezbolnije. Osim toga, rad u paru ili timu dok studirate će vam u mnogome pomoći da kasnije u poslu lakše funkcionišete u timskom radu.

Učenje u timu1. Odredite cilj i držite se plana

Na rad u grupi možete da se odlučite iz više razloga, bilo da učite za ispit, ili se preslišavate ili pomažete jedni drugima da razjasnite nedoumice i nejasnoće. Možete i da upoređujete beleške, zajedno pronalazite dodatni nastavni materijal. Zajedno možete pisati i seminarske, istraživačke ili neke druge radove. Određivanje cilja je važno da biste u svakom trenutku znali zašto ste tu i da biste se uvek na to vratili ukoliko vam nešto na momente odvrati pažnju. Pravljenje plana je odličan način da organizujete okupljanja i način rada, a to će vam pomoći da se usredsredite na cilj okupljanja i uspešno ga ostvarite. Za početak, napravite plan za učenje na prvom okupljanju. Ukoliko zaključite da dobro funkcionišete, planirajte svoje naredne aktivnosti.

2. Potražite posvećene studente

Ako ste se već odlučili za učenje u društvu, neka to onda budu studenti čiji su ciljevi isti kao vaši i čiji je način učenja blizak vašem. Ukoliko na predavanjima zapazite da neko na sličan način kao i vi učestvuje u aktivnostima, pozovite ga na zajednički rad. Najoptimalniji broj osoba za rad u grupi je tri ili četiri. Sve preko toga bi moglo biti kontraproduktivno. I još nešto! Učenje sa prijateljima je dobra ideja sve dok se učenje ne pretvori u porudžbinu pica i pričanje viceva. Iz tog razloga je možda bolje da za ovu vrstu saradnika ne birate bliske prijatelje, već kolege koje su vam bliske po načinu rada.

3. Organizujte se

Da bi  rad u grupi funkcionisao nije dovoljno samo da imate cilj i plan, neophodno je i da budete dobro organizovani. Podelite zaduženja između sebe, buditi jedni drugima podrška i podstrek za napredak. Razmenite različita iskustva i upoznajte se sa različitim načinima pamćenja. Podučavajte jedni druge, preslišavajte se. Osmislite svako zajedničko okupljanje tako da vam učenje bude lakše i uvek produktivno. Ne zaboravite da je najvažnije da budete efikasni u radu. Kako ćete tu efikasnost postići je stvar vaše kreativnosti i visprenosti. Jedino je važno da vam ovakav način rada pomogne u savladavanju gradiva, nikako da vam odvlači pažnju, usporava vas ili na bilo koji drugi način ometa u postizanju cilja.

Više od toga, radom u grupi i na grupnim projektima studenti mogu ojačati veštine koje su relevantne za samostalan rad i rad u grupi, uključujući i sposobnosti da:

 • Razlažu složene zadatke u delove i korake
 • Planiraju i upravljaju svojim vremenom
 • Detaljnije razumeju materiju kroz diskusiju i objašnjenja
 • Pružaju i dobijaju povratne informacije o radu
 • Preispituju pretpostavke
 • Razvijaju komunikacione veštine.

Rad u grupi na određenom projektu takođe može da pomogne studentima da razviju dodatne veštine što omogućava studentima da:

 • Se izbore sa težim i složenijim problemom nego što bi to uradili sami
 • Nauče da delegiraju uloge i odgovornosti.
 • Razumeju različite perspektive.
 • Od drugih nauče nova znanja i veštine
 • Podržavaju jedni druge i budu odgovorni
 • Dobiju podršku da preuzmu rizik
 • Razviju nove pristupe rešavanju problema
 • Razviju svoje mišljenje i ideje u odnosu na vršnjake

Preuzeto sa sajta www.studentskizivot.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: