Prijemni.rs
Maturang
  • Za maturante: motivi upisa i pohađanja studija


Vaše ulaganje u visoko obrazovanje značiće postojanje određenih težnji koje vas podstiču da se opredelite za upis i, kasnije, pohađanje studija željenog usmerenja. Studenti, svakako, nastoje da sticanjem diplome omoguće postizanje narednog cilja koji se tiče uspešnog pronalaska radnog mesta.

Studentiq

Foto: Wikipedia

Za prethodno pomenuto, visoko obrazovanje je, između ostalog, važan preduslov. Ipak, osnovno je da ćete, usled većeg broja zastupljenih fakultetskih aktivnosti, studiranjem usavršiti raznovrsne veštine pre nego što diplomirate, odnosno steknete stručno zvanje.

Na prvom mestu, proširićete pojmove i razumevanja iz sfere vašeg profila obrazovanja. I upravo, najbitnije je, pored definicija u okviru teorijskog dela gradiva, naučiti na koji način funkcioniše suština materije gradiva, što će biti ključno i za vaše prezentovanje svega što ste naučili.

Shvatićete značaj timskog rada. Vežbe i praktični radovi u grupi, sa ostalim studentima, zahtevaće od vas: konkretan doprinos u vidu ideja, aktivno slušanje predloga studenata u vašem timu, usaglašavanje plana rada između članova tima, kooperativnost u donošenju odluka.

Kroz provere znanja i mogućnosti da postavljate pitanja na fakultetu, omogućićete razvijanje svakodnevne komunikacije koristeći prave odgovore i informacije. Isto tako, vaša strategija učenja treba da se zasniva na korišćenju preporučenih knjiga za polaganje ispita, što će potom postati vaša uobičajena praksa za jasnije razumevanje i fokusiranje na ključne reči u okviru gradiva.

Bićete skloni da vaše znanje gradite proverom, koja će prethoditi ispitima na fakultetu. Pitanja na kraju svake lekcije ukazaće vam na potrebne dopune i izmene naučenog, a sumiranjem teksta, koji sačinjava vaš odgovor, možete i vizuelno da sagledate da li ste datim odgovorom obuhvatili sve potrebno.

Što se tiče vašeg ličnog plana učenja, postavićete osnove organizovanja usklađujući sve fakultetske obaveze – pohađanje nastave, uz istovremenu pripremu ispita i kolokvijuma, sa ostalim aktivnostima (koje bi se mogle uvećati npr. procenom o važnosti početka obavljanja stručne prakse). Naravno, kroz semestre ćete biti u prilici da samostalno utvrdite kada je najbolje vreme za postizanje svake od njih.   

Novi predmeti, koje do sada niste izučavali, mogu vas zainteresovati sadržinom i/ili načinima održavanja i izvođenja nastave. Takođe, izborni predmeti mogu biti dodatna, korisna novina u vašem rasporedu koja će uticati na vaše razmišljanje, pristup kreativnosti i sl.

Razvićete veštinu učenja, kao i pristup realizaciji ciljeva učenja. Nakon što utvrdite vaš cilj studiranja, potrebno je imati definisane ciljeve i u kraćim rokovima. To su, naime, dnevni i sedmični ciljevi učenja, jer je znatno efikasnije pratiti njihovo ostvarenje i ostati u kontinuitetu posvećen konačnom cilju studiranja. Time ćete u dovoljnoj meri upravljati vašim vremenom i postići pravovremenu organizaciju u učenju.

Sve sposobnosti koje možete steći tokom studiranja, biće benefiti za vašu produktivnost – u smislu, postizanja planiranog na fakultetu, a završetkom studija, i na budućim poslovima. Stoga, neophodno je da znate koji su, pored sticanja diplome radi bavljenja određenom profesijom, vaši lični motivi za upis na studije.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: