Prijemni.rs
Maturang
  • Zašto da koristite strategiju razmišljanja naglas?


Angažovanje mozga na više načinaUčenje možete ostvariti čitanjem, crtanjem tabela, šema ili dijagrama, slušanjem, korišćenjem pokreta, slušanjem audio zapisa, razgovorom sa drugim osobama, ali i razgovorom sa samim sobom.
Mnogi student i učenici vole da o nekim stvarima diskutuju sa drugom osobom ili grupom ljudi, da bi bili sigurni da su ih drugi razumeli, ali i sa samim sobom da bi se uverili da su stvar razumeli i zapamtili.
Glasno razmišljanje, tj. govor samom sebi predstavlja korisnu alatku u učenju i predstavlja odraz angažovanja mozga na više nivoa.
Taj stil učenja može biti veoma efikasan. U učenju ćete koristiti više čula i iskustava što otvara veći broj mogućnosti i odgovara uspešnijem učenju.

Glasno razmišljanje i govor kod učenja možete koristiti u sledećim situacijama:

  • kada treba da održite usmenu prezentaciju
  • kada treba da zapamtite nove reči njihovim glasnim ponavljanjem
  • kada treba da uredite tekst njegovim glasnim čitanjem
  • kada treba da rešite neke matematičke ili tehničke probleme
  • kada želite da date značaj pojedinim delovima teksta tako što ćete ga zvučnije ili dramatičnije izgovarati

Govor samom sebi kao i metoda glasnog razmišljanja je deo učenja koji je veoma koristan i koji ne bi trebalo da izostavite.

Preuzeto iz "Vodič za učenje" LINKgroup


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: