Prijemni.rs
Maturang
  • Znaci da ste inteligentniji od većine!


Za merenje inteligencije postoje testovi, ali postoje i drugi (jednostavniji) načini da proverite svoju inteligenciju. Upravo do tih parametara za jednostavnije merenje inteligencije došli su naučnici nakon više istraživanja.

Ovo su primeri po kojima se može odrediti nivo inteligencije. Ukoliko se pronalazite u ovome to znači da ste inteligentniji od većine. Proverite!

Muzičko obrazovanje

Inteligencija može da se razvija u ranom periodu života, a jedan od efikasnijih načina da razvijete inteligenciju jeste i muzičko obrazovanje. Ukoliko ste pohađali bilo kakve časove muzike dok ste bili deca – sigurno ste se mentalno razvili bolje od onih koji nisu.

Manja telesna masa

Naučnici su se bavili i načinom na koji telo, odnosno kilaža odražava nivo inteligencije kod pojedinca, pa su prema tome došli do zaključka da manje inteligentna deca kad odrastu budu deblja.

Starija deca

Naučnici su istraživanjem došli do zaključka da su starija deca u porodici inteligentnija. Ukoliko imate mlađe od sebe braću ili sestre – možete biti sigurniji da imate potencijal za višom inteligencijom od onih koji su mlađi u svojoj porodici.

Mačka kao kućni ljubimac

Poznato je da su mačke, pored pasa, omiljeni kućni ljubimci. Međutim, izgleda da ljudi iz više razloga biraju mačke ili pse za ljubimce. Naime, prema nekim studijama, ljudi koji imaju mačku za kućnog ljubimca imaju i viši stepen inteligencije, dok su ljudi sa psima – otvoreniji za komunikaciju.

Visoka deca

Ukoliko ste kao dete bili visoki ili barem viši od većine svojih vršnjaka onda vi spadate u grupu o kojoj su naučnici sa Prinstona izučavali. Naime, prema njihovoj studiji iz 2008. godine, deca koja su visoka bolje su uradila testove inteligencije, a kao odrasle osobe više su zarađivali.

Levoruki

Fenomen levorukih ljudi, kojih ima samo 10 odsto na svetu, ne prestaje na intrigira, pa su se tako naučnici bavili i uticajem ovog fenomena na mozak, odnosno inteligenciju. Ispostavilo se da su levoruki skloni kriminalnim radnja, obrnutim razmišljanjem i kreativnim i novim idejama.

Često zabrinuti

Na određeni način osobe koje su često zabrinute i koje o svemu puno razmišljaju i brinu se – inteligentnije su od ostalih. Upravo ovi ljudi imaju bolje rezultate testova verbalne inteligencije u odnosu na one koji se ne brinu previše.

Duhoviti

Na osnovu istraživanja u kom je učestvovalo 400 studenata psihologije, čiji je zadatak bio da reše test apstraktnog razmišljanja i verbalne inteligencije, došlo se do zaključka da su duhovitiji ljudi inteligentniji. Ispitanici u ovom istraživanju su imali zadatak da napišu nekoliko natpisa za karikature koje su bile pred njima, što je kasnije bilo ocenjivano. Oni koji su imali bolje rezultate na IQ testovima bili su i duhovitiji.

Preuzeto sa sajta www.edukacija.rs


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: