Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Studijski program - Tehnološko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Ekonomija, Matematika,

Gradovi: Bor

Studijski program Tehnološko inženjerstvo realizuje se na prvom (nivou) stepenu (osnovne akademske studije), drugom stepenu (master akademske studije) i trećem stepenu (doktorske akademske studije).

Na osnovnim studijama studijski program Tehnološko inženjerstvo sada ima dva modula (profila): modul Neorganska hemijska tehnologija i modul Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Završetkom prvog stepena akademskih studija studijskog programa Tehnološko inženjerstvo stiče se stručni naziv „diplomirani inženjer tehnologije“.

Diplomirani inženjeri tehnologije za neorgansku hemijsku tehnologiju i master inženjeri tehnologije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka neorganskoj hemijskoj tehnologiji se zapošljavaju u hemijskoj industriji (proizvodnja kiselina, baza, soli, veštačkih đubriva, cementa, stakla, mkeramike, pigmenata i boja, na tretmanima voda, na zaštiti životne sredine i dr.). Mogu takođe raditi na kontroli tehnoloških procesa i u raznim naučnim i istraživačkim ustanovama i obrazovanju.

Diplomirani inženjeri tehnologije za inženjerstvo zaštite životne sredine i master inženjeri tehnologije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka inženjerstvu zaštite životne sredine se zapošljavaju u velikom broju firmi i državnih institucija na poslovima praćenja kvaliteta životne sredine, kontroli uticaja zagađivanja životne sredine, izboru tehnologija zaštite životne sredine, izboru lokacija za skladištenje i odlaganje otpada, ispitivanju zagađenosti (tla, vode i vazduha), na kontroli tehnoloških procesa u fabrikama, na obradi otpadnih industrijskih voda i gasova, kao i na rekultivaciji zemljišta. Ovi stručnjaci se zapošljavaju i u javnim komunalnim službama, naučno-istraživačkim, razvojnim i obrazovnim ustanovama, zatim kao nadzorni organi u inspektoratima i ministarstvima i dr.

 

Informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru možete dobiti putem sajta upis.tfbor.bg.ac.rs.
Vesti o studiranju

 • Studirajte od kuće, uz posao, na fakultetu iz Evropske unije Studirajte od kuće, uz posao, na fakultetu iz Evropske unije
  Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete iz Slovačke u ponudi ima studije na daljinu na srpskom jeziku, i to dva smera: Socijalni rad i Zdravstvena nega.
  02.07.2020

 • Odaberi pravi put svoje karijere Odaberi pravi put svoje karijere
  Karijeru opredeljuje izbor studija. Mnogi imaju svoje želje, interesovanja u vezi sa oblašću kojoj žele da se posvete i studiraju je, ali često nedostaju i neke konkretne informacije da olakšaju…
  01.07.2020

 • NOVITETI ZA NOVO VREME NOVITETI ZA NOVO VREME
  Fakultet za 21. vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu upisa. Nakon interaktivnih inovativnih projekata Brendator i Vuseum, koji su privukli pažnju, u fokus interesovanja…
  24.06.2020

Saveti za polaganje prijemnog