Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnički fakultet u Boru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta:

 1. Matematika,
 2. Fizika,
 3. Hemija,
 4. Osnovi ekonomije.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni bro bodova sa prijemnog ispita (60).

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta osnovi ekonomije ili matematika.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

TERMINI VEZANI ZA PRIJEMNI ISPIT

 • Objavljivanje rezultata: 19. septembra 2019. godine u 16 časova, na preliminarnoj rang listi
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: do 20.09.2019. godine, do 12 časova
 • Donošenje rešenja po žalbi (Komisija za upis): najkasnije do 21.09.2019. godine, do 12 časova
 • Žalbe na rešenje Komisije za upis (podnose se Dekanu): najkasnije 22.09.2019. godine, do 12 časova
 • Donošenje rešenja po žalbi (Dekan): 23.09.2019. godine, do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 23.09.2019. godine u 14 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: 25.09.2019. godine

PRIJAVLjIVANjE

Broj prijavljenih kandidata na fakultetima Univerziteta u Beogradu možete pratiti putem adrese http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 16. i 17. septembra 2019. godine od 8 – 14 časova (ponedeljak i utorak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u utorak, 17. septembra 2019. godine, u 16 časova.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 (četiri hiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

Sve relevantne informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije u okviru Tehničkog fakulteta u Boru dostupne su putem sajta na adresi upis.tfbor.bg.ac.rs.

 
Vesti o studiranju

 • Studirajte od kuće, uz posao, na fakultetu iz Evropske unije Studirajte od kuće, uz posao, na fakultetu iz Evropske unije
  Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete iz Slovačke u ponudi ima studije na daljinu na srpskom jeziku, i to dva smera: Socijalni rad i Zdravstvena nega.
  02.07.2020

 • Odaberi pravi put svoje karijere Odaberi pravi put svoje karijere
  Karijeru opredeljuje izbor studija. Mnogi imaju svoje želje, interesovanja u vezi sa oblašću kojoj žele da se posvete i studiraju je, ali često nedostaju i neke konkretne informacije da olakšaju…
  01.07.2020

 • NOVITETI ZA NOVO VREME NOVITETI ZA NOVO VREME
  Fakultet za 21. vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu upisa. Nakon interaktivnih inovativnih projekata Brendator i Vuseum, koji su privukli pažnju, u fokus interesovanja…
  24.06.2020

Saveti za polaganje prijemnog