Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

  • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnički fakultet u Boru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta:

  1. Matematika,
  2. Fizika,
  3. Hemija,
  4. Osnovi ekonomije.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni bro bodova sa prijemnog ispita (60).

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta osnovi ekonomije ili matematika.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
  • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
  • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

Sve relevantne informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije u okviru Tehničkog fakulteta u Boru dostupne su putem sajta na adresi upis.tfbor.bg.ac.rs.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog