Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Inženjerstvo materijala

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Tekstilno inženjerstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

OSNOVNE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

INŽENJERSTVO MATERIJALAinzenjerstvomaterijala_osnovne.JPG.jpg

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti inženjerstvo materijala, u zvanju diplomirani inženjer tehnologije. Osnovne studije traju 8 semestara (240 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program Inženjerstvo materijala možete pogledati ovde.

Svrha dodiplomskog programa na studijskom programu Inženjerstvo materijala je da osposobi studente da poseduju odgovarajuću kompetentnost iz široke oblasti materijala koja neće biti ograničena samo na jednu vrstu, već će im omogućiti da mogu da učestovuju i vode procese iz oblasti keramike, metalnih materijala, polimernih materijala i kompozita i koji će da poseduju potrebna znanja da se u toku proizvodnog procesa uspešno suočavaju sa problemima proizvodnje koji uključuju kombinaciju navedenih materijala. Na taj način se školuje inženjer čije je znanje šireg spektra od klasičnog inženjera tehnologije koji se prvenstveno obrazuje za jedan određeni tip materijala. Ovi inženjeri će moći da pronađu angažman u veoma širokim oblastima nauke i industrije, kako tradicionalne, tako i u novim oblastima tehnologije koje sve više traže inženjere koji mogu da kombinuju svoje specijalnosti, a posebno kada je potrebno da se u proizvodni proces uključe različite struke. Inženjer koji ima diplomu studijskog programa Inženjerstvo materijala je osoba koja povezuje sve faze proizvodnog procesa i u stanju je da otprati promene u materijalima od njihovog nastanka do njihove finalne primene.

Studijski program Inženjerstvo materijala kao osnovni cilj ima školovanje inženjera koji su kompetentni da sagledaju celokupan proces proizvodnje, prerade i primene materijala i da se obrazuje inženjer koji je u stanju da odgovori na izazove rada u multidisciplinarnim timovima i da kompetentno sarađuje sa inženjerima drugih struka. Studenti na ovaj način stiču osnovna opšta hemijsko-inženjerska znanja kao i čvrstu osnovu u fundamentalnim naukama, na osnovu čega su u stanju da sagledaju specifičnosti materijala od njihovog osnovnog nivoa - atoma molekula i nadmolekulskih struktura, kao i povezanost ovih parametara sa makroskopskim svojstvima materijala. Na taj način student je osposobljen da uspešno uoči i razreši eventualne probleme tokom proizvodnog procesa, ali i da sagleda uticaje različith prametara na svojstva materijala i njegovo ponašanje tokom perioda primene. Posebno je bitno da se na ovom nivou studija studenti temeljno upoznaju sa principima zaštite životne sredine i uticajem materijala različitih vrsta na nju. Na taj način se obrazuje inženjer koji je od početka svoje profesionalne karijere upoznat sa principima proizvodnje koja pokazuju visok nivo energetske efikasnosti i održivosti.

Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo materijala studenti stiču sledeća opšta znanja i kompetencije:

 1. znanja i socijalne i etičke kompetencije za analizu uticaja materijala i tehnoloških procesa na životnu sredinu i zdravlje ljudi u cilju njihove zaštite;
 2. komunikacione i socijalne veštine za jasno formulisanje problema, i pristupa njihovom rešavanju;
 3. kompetencije za samostalni rad i sposobnost za timski rad;
 4. komunikacione i druge veštine za saopštavanje i izlaganje rezultata rada iz svoje oblasti stručnoj i široj javnosti.

Studenti studijskog programa Inženjerstvo materijala poseduju sledeće kompetencije

 1. kvalifikovanost za rad sa širokim spektrom materijala i poznavanje njihovog ponašanja kako tokom proizvodnje i prerade tako i tokom upotrebnog perioda
 2. stručnost u oblasti materijala, keramičkih, polimernih, metalnih i kompozitnih i sposobnost rukovođenja tehnološkim procesima za njihovo dobijanje
 3. sposobnost da učestvuju u multidisciplinarnim timovima u industriji
 4. efikasnost rada i snalaženja u različitim poslovnim situacijama
 5. mogućnost daljeg obrazovanja kako iz uže oblasti inženjerstva materijala, tako i iz drugih oblasti koje pokriva TMF i srodni fakulteti
 6. mogućnost doprinosa široj društvenoj zajednici time što poseduju široka znanja o privredi i privrednim tokovima u zemlji i okruženju.
 7. etičke i stručne kompetencije za donošenje normi za razvoj boljih materijala i efikasnijih tehnoloških procesa zasnovanih na principima zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Vesti o studiranju

 • Šta radi marketing menadžer? Šta radi marketing menadžer?
  Marketing spada u jednu od oblasti menadžmenta, a marketing menadžer je osoba koja upravlja poslovnim procesima u oblasti marketinga, odnosno obavlja niz aktivnosti koje imaju veze sa proizvodom (uslugom), cenom,…
  14.05.2021

 • Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata
  Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini. Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine…
  12.05.2021

 • International School – Open Day International School – Open Day
  Sjajne vesti za sve učenike i njihove roditelje: 15. maja u 11 časova International School otvara svoja vrata svima koji žele da iz prve ruke saznaju kako izgleda sveobuhvatno savremeno…
  12.05.2021

Saveti za polaganje prijemnog