Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološko metalurški fakultet - TMF
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija.

Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija.

Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa.

Zahvaljujući visokom nivou teorijskih, eksperimentalnih i praktičnih znanja i veština koje se stiču tokom studija, diplomirani i master inženjeri TMF-a su osposobljeni za rad u širokom spektru kreativnih poslova iz različitih oblasti kao što su:

 • Razvoj tehnologija, materijala i proizvoda
 • Projektovanje procesa i pogona
 • Vođenje procesa proizvodnje
 • Inovacije i istraživanja
 • Transfer tehnologija
 • Konsalting
 • Prosvetna delatnost
 • Standardi kvaliteta
 • Marketing
 • Menadžment
 • Trgovina

Tehnološko-metalurški fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja. U cilju efikasnijeg delovanja u tim oblastima, u okviru fakulteta rade:

 • Inovacioni centar TMF-a d.o.o.
 • Centar za čistiju proizvodnju
 • Centar za tehnologiju vode
 • Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale
 • Centar za grafičko inženjerstvo RIC
 • Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije

Diplomirani i master inženjeri TMF-a, zahvaljujući visokom nivou teorijskih i praktičnih znanja i veština vode istraživanje i razvoj, upravljanje procesima ili upravljaju kompanijama u industrijama i oblastima kao što su: Automobilska industrija, Energetika, Dijetetika, Hemijska industrija, Prehrambena industrija, Grafička industrija, Farmaceutska industrija, Metalska industrija, Elektro industrija, Vojna industrija, Građevinska industrija, Gumarska industrija, Tekstilna industrija, Naftna industrija.

Studijski programi

Studijski programi  su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima, tako da omogućavaju zapošljavanje u zemlji i inostranstvu. 

Studijski programi osnovnih akademskih studija 

1. Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

2. Studijski program Inženjerstvo materijala

3. Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine

4. Studijski program Metalurško inženjerstvo

5. Studijski program Hemijsko inženjerstvo

Studijski programi master akademskih studija

1. Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

 • Modul: Biohemijsko inženjerstvo
 • Modul: Prehrambena tehnologija

2. Studijski program Digitalno procesno inženjerstvo

3. Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine

4. Studijski program Inženjerstvo materijala

 • Modul: Inženjerstvo materijala
 • Modul: Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža
 • Modul: Tekstilno inženjerstvo

5. Studijski program Metalurško inženjerstvo

6. Studijski program Hemijsko inženjerstvo

 • Modul: Elektrohemijsko inženjerstvo
 • Modul: Kontrola kvaliteta
 • Modul: Neorganska hemijska tehnologija
 • Modul: Organska hemijska tehnologija
 • Modul: Polimerno inženjerstvo
 • Modul: Farmaceutsko inženjerstvo
 • Modul: Hemijsko procesno inženjerstvo

Studijski programi doktorskih akademskih studija 

1. Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

2. Inženjerstvo zaštite životne sredine

3. Inženjerstvo materijala

4. Metalurško inženjerstvo

5. Hemija

6. Hemijsko inženjerstvo


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog