Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološko metalurški fakultet - TMF
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


 

O TMF-u 

Na akreditovanim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (TMF) studenti stiču znanja u najsavremenijim tehnologijama:

Studijski programi  su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima, tako da omogućavaju zapošljavanje u zemlji i inostranstvu. Diplomirani i master inženjeri TMF-a, zahvaljujući visokom nivou teorijskih i praktičnih znanja i veština vode istraživanje i razvoj, upravljanje procesima ili upravljaju kompanijama u industrijama i oblastima kao što su:

 • Automobilska industrija
 • Energetika
 • Dijetetika
 • Hemijska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Grafička industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Metalska industrija
 • Elektro industrija
 • Vojna industrija
 • Građevinska industrija
 • Gumarska industrija
 • Tekstilna industrija
 • Naftna industrija
   

U toku studija naši studenti učestvuju u međunarodnoj razmeni na vodećim svetskim univerzitetima - Harvard, Stanford, Cambridge, Columbia, MIT, US Berkeley, ETH Zurich, Max Planck Institute …. Takođe, studentima su na raspolaganju specijalizovane ekskurzije u zemlji i inostranstvu kao i stručne prakse.

Kao studenti TMF-a možete da se priključite radu Studentskog parlamenta i učestvujete u projektima:
 

 • Centar za razvoj karijere
 • Centar za naučno-istraživački rad studenata
 • Inženjeri znanja
 • Promocija fakulteta
 • Tehnološka studija slučaja
 • Časopis „Tehnolog“
 • Analiza i unapređenje nastave
 • Učešće na regionalnom skupu Tehnoloških fakulteta – „Tehnologijada“
   

Seminari iz oblasti projektnog menadžmenta, „fundraising“, pregovaranja i lobiranja, rada u timu, planiranja unazad i pisanja biznis plana upotpunjuju vaše znanje stečeno na fakultetu i čine vas konkurentnim na tržištu rada. Sve ove seminare organizuje Studentski parlament TMF, a vannastavne aktivnosti vrednuju se po završetku studija i upisuju se u dodatak diplomi.

TMF je fakultet sa najrazvijenijim istraživačkim radom na Univerzitetu u Beogradu, prema bibliometrijskim kriterijumima. TMF je značajno doprineo pozicioniranju Univerziteta u Beogradu na prestižnoj Šangajskoj listi koja rangira 1000 najboljih univerziteta u svetu i to:

 • 43. mesto u oblasti prehrambene tehnologije
 • 100-150. mesto u oblasti metalurgije
 • 100-150. mesto u oblasti hemijskog inženjerstva
 • 201-300. mesto u oblasti materijala

Lična karta fakulteta:

TMF je: 

 • akreditovana visokoškolska ustanova
 • škola sa dugom tradicijom koja je obrazovala preko 10000 inženjera
 • akreditovana naučno-istraživačka organizacija
 • najuspešnija istraživačka ustanova od svih tehničkih fakulteta na BU
 • projektantska kuća sa velikom licencom za projektovanje u tehnologiji i metalurgiji.TMF je ponosni osnivač :

TMF je ponosni osnivač:

 • Centra za čistiju proizvodnju Srbije
 • Centra za tehnologiju vode
 • Centra za nanotehnologiju i funkcionalne materijale
 • Centra celuloze, papira, ambalaže i grafike kao i
 • Inovacionog centra TMF
   

TMF je suosnivač Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu I pokrovitelj projekata:

Formula student – Drumska strela

Put u održivi razvoj 

TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.
 

 

TMF Beograd TMF Beograd


Preuzmite pravilnik za studiranje na osnovnim studijama.
 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog