Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološko metalurški fakultet - TMF
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Za upis u I godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorodišnju srednju školu (IV stepen stručne spreme).

Prijava na konkurs 

Prilikom podnošenja prijave za konkurs kandidati originale dokumenata podnose na uvid a predaju:

 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (neoverene fotokopije),
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 • popunjen prijavni list (nalazi se u Informatoru).

Prijemni ispit

Za upis na Tehnološko-metalurški fakultet polaže se jedan od tri sledeća ispita, i to iz predmeta: hemija, fizika ili matematika. Kandidat navodi u prijavnom listu za koji se od ovih predmeta opredeljuje prilikom polaganja prijemnog ispita.

Broj bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata izračunava se po formuli: 0,6 * IS (IS označava broj poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike, fizike ili hemije). Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 60.

Ako se kandidat odluči da polaže više od jednog ispita, za izračunavanje ukupnog broja bodova računaće se ispit na kome je kandidat ostvario najviše bodova.

Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se rangiraju kandidati za upis na TMF izračunava se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

 • opšti uspeh
 • uspeh na prijemnom ispitu iz jednog predmeta, hemije, fizike ili matematike, po sopstvenom izboru
 • nagrade sa državnih takmičenja.

Upis

Za upis su neophodna:

 • overene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole kao i svedočanstva o završnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija),
 • jedan popunjena prijavna lista ŠV 20,
 • indeks,
 • dve fotografije (3,5 x 4,5 cm),
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu,
 • uplata osiguranja,
 • uplata za Centar za razvoj karijere.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog