Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - European Master in Migration and Intercultural Relations (Erasmus Mundus)

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Političke nauke, Sociologija, Pedagoške nauke, Istorija, Antropologija i etnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Nova Gorica

Nivo studija: master

Zemlja: 1. semestar: Nemačka, 2. semestar: Norveška, 3. i 4. semestar: Slovenija / Nemačka / Norveška / Češka / Južnoafrička republika / Sudan / Uganda

Grad: grad u izabranoj državi studija

Jezik: engleski

Cena:  

Više informacija i mogućnost stipendiranja.

Trajanje: 4 semestra

Početak: oktobar 2022, za 2022/23, pogledati www.emmir.org za vesti.

Izvođenje nastave: redovno

Oblast studija: migracije, političke nauke, sociologija, pedagoške nauke, istorija, antropologija i etnologija 

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: više informacija na www.emmir.org
 
Upisni rokovi:

Više informacija.

Uslovi za upis:  

  • završen prvi stepen studija, odnosno bachelor diploma (ili ekvivalentna kvalifikacija), u oblasti koja se odnosi na studije migracije: društvene nauke, istorija, studije kulture, obrazovne nauke, pravo, ekonomija, studije razvoja i novinarstvo (žurnalistika);
  • konačna ocena mora biti minimum C+ (ili ekvivalentna) i dokazana sertifikatima (potvrdama). Do isteka roka za prijavu očekuje se da dostavite potrebnu dokumentaciju;
  • kandidati moraju dokumentovati znanje o migracionim studijama, interkulturalnim odnosima i empirijskim metodama. Moduli završeni na osnovnim studijama, radovi, eseji i rezultati istraživanja smatraju se važećom dokumentacijom. Prednost će biti data kandidatima koji pored toga imaju i odgovarajuće profesionalno iskustvo.

Kandidati čiji maternji jezik nije engleski ili koji nisu završili osnovne studije na engleskom jeziku moraju dokazati znanje engleskog jezika do roka za prijavu. Za više informacija o relevantnim testovima, odnosno kursevima engleskog jezika, posetite naš sajt. Informacije možete naći na: www.emmir.org

Procedura prijave za internacionalne studente
Više informacija o proceduri prijave: www.emmir.org 
 
Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:

Međunarodni studijski program European Master in Migration and Intercultural Relations rezultat je saradnje između evropskih i afričkih univerziteta, koje predvodi Univerzitet u Oldenburgu (Nemačka). Program je pokrenut u akademskoj 2011/12. godini sa podrškom elitnog programa za međunarodnu saradnju i razmenu studenata i profesora u visokom obrazovanju, Erasmus Mundus.
 
Evropska komisija je prepoznala program kao jedinstven, pre svega zbog interdisciplinarne i multikulturalne perspektive. Program se fokusira na ljudska prava, demokratske vrednosti, državu blagostanja i tržište rada, izazove sa kojima se suočavaju zemlje članice EU i širi svet u globalu.
 
Najbitnija odlika programa je mogućnost da se studenti kreću. Prvi semestar biće u Oldenburgu u Nemačkoj, drugi u Stavangeru u Norveškoj. Zatim studenti biraju gde će završiti treći semestar, koji obuhvata i stažiranje, koje nudi EMMIR, partnerski univerzitet. Četvrti semestar počinje u Oldenburgu u Nemačkoj, ali student će imati mogućnost da se školuje u kojoj god državi da odluči.
 
Univerziteti koji učestvuju: University of Oldenburg (Nemačka; vodeći partner), University of Nova Gorica (Slovenija), University of Stavanger (Norveška), University of South Bohemia (Češka Republika), Ahfad University for Women (Sudan), University of the Witwatersrand (Južna Afrika) and Mbarara University of Science & Technology (Uganda).
 
Nastava se izvodi na engleskom jeziku.


Više o programu: www.emmir.org
Web stranica Fakulteta za humanistiku 
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog