Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Fizika i astrofizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: -

Nivo studija: master

Zemlja: Slovenija

Grad: Ajdovščina

Jezik: slovenački, engleski

Cena: Školarina za sve studente koji se upisuju u školskoj 2022/23. godini iznosi 3.000 EUR (za redovne studije).

Trajanje: 4 semestra

Početak: oktobar 2022. za akademsku godinu 2022/23.

Izvođenje nastave: redovno, vanredno

Oblast studija: fizika, astrofizika

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja*: 

  • redovne studije: 15*
  • vanredne studije: 5*

*Ukupna upisna kvota za studente iz EU zemalja i iz ne-EU zamalja.

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu proseka (GPA) na osnovnim studijama.
 
Rokovi za prijavu:

Državljani svih država:
1. rok: 16.02. – 30.03.2022.
2. rok: 01.04. – 01.07.2022.
3. rok: 01.08. – 01.09.2022.
Poziv za popunjavanje slobodnih mesta: 10.09. – 25.09.2022. 

*Poziv nije otvoren u slučaju da su sva upisna mesta već popunjena u prethodnom roku.

Uslovi za upis:  

  • Kandidati koji imaju bachelor diplomu (180 ECTS) iz prirodno-matematičkih ili tehničkih nauka i oblasti.
  • Kandidati sa diplomom (180 ECTS) iz drugih oblasti trebalo bi da se obrate studentskoj komisiji.

Informacije možete naći na sajtu.

Procedura prijave za internacionalne studente
 

Prijave se vrše preko slovenačkog nacionalnog online portala za prijave eVŠ 

Više informacija o proceduri prijave. 
 
Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:

Studijski program master studija Fizika i astrofizika izvodi se iz dva modula: Astrofizika i Fizika čvrstog stanja. Oba modula imaju jak istraživački fokus i nude specijalizovane teme iz odgovarajućih oblasti. Studenti su uključeni u istraživačke aktivnosti laboratorija i centara koji su u posedu Univerziteta Nove Gorice i svih partnera univerziteta širom sveta. Osim širokog znanja astrofizike i fizike, diplomirani studenti steći će sposobnosti analiziranja problema, samostalnog rada, sposobnosti rada u internacionalnim istraživačkim timovima i sposobnost da koriste svoje znanje na licu mesta.  Nastava se izvodi na slovenačkom i engleskom jeziku. Potreban je sertifikat znanja engleskoj jezika – minimum nivo B2. 

Više o programu. 
Web stranica Fakulteta za prirodoslovne studije. 
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog