Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Slovenistika (smer Lingvistika)

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Lingvistika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Nova Gorica

Nivo studija: master

Zemlja: Slovenija

Grad: Nova Gorica

Jezik: slovenački, engleski

Cena: nema školarine za redovne studije za državljane R. Srbije (plaćaju se samo upisni troškovi u iznosu od 75 EUR za svaku akademsku godinu)

Trajanje: 4 semestra

Početak: oktobar 2020. za akademsku godinu 2020/21.

Izvođenje nastave: redovno

Oblast studija: lingvistika

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: 

 • redovne studije: 4

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu proseka (GPA) osnovnih studija.

Upisni rokovi:

Državljani svih država:
1. poziv: 12. februar – 30. mart 2020. 
2. poziv: 1. april – 1. jul 2020.
3. poziv: 1. avgust – 1. septembar 2020.
Rok za popunjavanje slobodnih mesta: 10–25. septembar 2020. (do 12:00 CET)
 
Uslovi za upis:  

 • Kandidati koji imaju bachelor diplomu (180 ECTS) iz oblasti slovenistike, uporedne slovenske lingvistike / comparative Slavic linguistics, opšte lingivistike, klasične filologije ili drugih društvenih nauka koje obuhvataju i područje lingvistike klasičnih jezika mogu se upisati u prvu godinu ovog master programa.
 • Kandidati koji su završili program od 240 ECTS u ovim oblastima upisuju se direktno u drugu godinu studija ovog programa.
 • Kandidati sa diplomom iz drugih oblasti trebalo bi da se obrate studentskoj komisiji, koja će odrediti da li je potrebno da kandidati polažu dodatne ispite pre upisa (10–60 ECTS).
 • Kandidati za upis u program dvojne diplome iz oblasti Language Science treba da prilože potvrdu o znanju engleskog jezika na nivou B2 (CEFR). 

Informacije možete naći na sajtu   

Procedura prijave za internacionalne studente
 

Prijave se vrše preko slovenačkog nacionalnog online portala za prijave eVŠ  
Više informacija o proceduri prijave  
 
Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:

Studijski program master studija Slovenistika – smer Lingvistika dvogodišnji je master program koji pruža širok spektar osnovnih znanja koja se fokusiraju na jezik, formalnu lingvistiku, primenjenu lingvistiku, interdisciplinarnu lingvistiku i jezičke studije sa strane humanističkih i društvenih nauka. 
 
Nastava se izvodi na slovenačkom i engleskom jeziku.
 
Master program Slovenistika – smer Lingvistika nudi mogućnost dvojne diplome iz oblasti „Language Science” u saradnji s Univerzitetom Ca’ Foscari iz Venecije (Italija).

Kako bi završili program dvojne diplome, studenti moraju položiti određeni broj obaveznih i izbornih programa na Univerzitetu u Novoj Gorici i na Univerzitetu Ca’ Foscari iz Venecije. Studenti koji ispunjavaju sve zadate obaveze na oba univerziteta dobiće master diplomu iz studija slovenistike – smer Lingvistika na Univerzitetu Nova Gorica i master diplomu iz oblasti Language Sciences (Laurea magistrale in Scienze del linguaggio – LM-38) na Univerzitetu Ca’ Foscari u Veneciji.
Glavni cilj ovog programa je da studenti dobiju obimno znanje iz lingvistike i svih nauka koje idu uz nju. Diplomirani studenti steći će znanje i veštine da se bave jezikom i lingvistikom i rešavaju sve nedoumice pomoću najnovije metodologije.

Više o programu 
Web stranica Fakulteta za humanistiku  
 
Vesti o studiranju

 • Hakaton za srednjoškolce Hakaton za srednjoškolce
  Hakaton za srednjoškolce je dvadesetčetvoročasovno takmičenje u programiranju gde se timovima zadaje problem za koji oni treba da realizuju odgovarajuće softversko rešenje koristeći se do tada stečenim znanjem i tehnologijama…
  05.03.2021

 • Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici
  Na granici sa Slovenijom i Italijom, između Jadranskog mora i Alpa, nalazi se Univerzitet u Novoj Gorici. Sa svojih 400, 450 studenata, može se reći da je relativno mali univerzitet,…
  04.03.2021

 • Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem
  Fakultet pruža pregršt mogućnosti onima koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje, kao i neformalnu edukaciju u vidu različitih studentskih organizacija, takmičenja u rešavanju studija slučaja, putovanja.
  03.02.2021

Saveti za polaganje prijemnog