Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet Union


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 0 0 0 0 186.000 1.550/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska bankarska akademija 0 0 0 0 324.000 3.000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za dizajn 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet Univerziteta Union 0 150 150 0 204.000 0/ 0
Osnovne akademske studije 0 130 130 0 204000 0/ 0
Osnovne trogodišnje studije 0 20 20 0 204000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Računarski fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0