Prijemni.rs
Maturang
  • Beogradska bankarska akademija – Banka znanja


BBA Fakultet je sinonim za kvalitetno visoko obrazovanje. 

Pored savremenih i upotrebljivih znanja BBA fakultet vam obezbeđuje sticanje poslovnih veština. Zahvaljujući ugovorima o poslovnoj saradnji sa renomiranim kompanijama i institucijama Fakultet svakom studentu obezbeđuje profesionalnu praksu koja doprinosi bržem zapošljavanju. 

Pored diplome, koja je priznata u celom svetu, BBA studenti dobijaju i ECDL diplomu, kao i sertifikat - potvrdu o osposobljenosti za korišćenje bankarskog softvera.

Ugovori o međunarodnoj saradnji pružaju mogućnost studentima da jedan semester besplatno studiraju u inostranstvu i steknu nova iskustva.

U cilju podsticanja studenata da u toku studija ostvare što bolje rezultate, Fakultet izdvaja značajna sredstva za nagrađivanje najboljih. 

Mi smo banka znanja koja obezbeđuje siguran put ka uspehu. 

Upis je u toku!

Prijemni ispit - intervju biće organizovan 04. septembra u 12 sati.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: