Prijemni.rs
Maturang
  • Borba protiv sajber kriminala


(Preuzeto sa sajta 021 - 24.09.2015. )

Razvojem internet tehnologija i web servisa dolazi i do sve veće zloupotrebe kako interneta tako i računara radi sticanja protiv pravne imovinske koristi ili čak da bi se nekom napakostilo bez ikakvog posebnog razloga. Kriminal preko interneta (sajber kriminal) postaje sve veća pretnja kako za državne institucije tako i za brojna privatna preduzeća.

sajber

Master studije – Informatika i računarstvo obezbeđuju proširivanje znanja stečenih na osnovnim akademskim studijama (informacionih tehnologija ili bezbednosno/policijskih nauka) i sticanje kompetencija za obavljanje specifičnih dužnosti u slučajevima zloupotrebe IKT sistema i upravljanja kompjuterskim incidentom.

Pravo upisa na studijski program master akademskih studija informatike i računarstva imaju kandidati koji su završili fakultete iz tehničko-tehnološkog polja, prirodno matematičkog polja, kao i oblasti kriminalistike, bezbednosti, pravnih i ekonomskih nauka.

Studije traju jednu godinu ili dva semestra, čime se ostvaruje 60 ESPB. Nakon uspešnog završetka stiče se zvanje master informatičar. Time se stiču neophodni uslovi za stručno usavršavanje u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala.

Studijski program razvijen je u okviru četiri osnovne oblasti: softverskog inženjerstva kojim se obezbeđuje aplikacija obrade, računarskih komunikacija - hardversko-softverske platforme za neophodnu razmenu podataka, sigurnosti podataka koja uključuje savremene biometrijske metode autentifikacije i neophodnim elementima digitalne forenzike i kriminalističke nauke koje omogućavaju sredstva i metode za prikupljanje, analizu i čuvanje tragova i predmeta – dokaza sa podacima.

Pogledajte Tekst Konkursa za upis na studije drugog stepena >>>

Konkurs je otvoren od 24.09. do 12.10.2015. godine.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: