Prijemni.rs
Maturang
  • DRUGI KONKURSNI ROK – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu akreditovana je visokoškolska institucija sa tradicijom dugom 60 godina u kojoj studenti stiču korisna, kreativna i aktuelna znanja. Trenutno su otvoreni:

 

Više informacija možete dobiti preko linkova ili ako zapratite našu Facebook stranicu.
Na osnovnim studijama Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu realizuje sledeće programe: 

U drugom konkursnom roku za upis studenata na osnovne strukovne studije broj preostalih mesta u statusu samofinansirajućih studenata po studijskim programima je: 

  • Finansije i bankarstvo – 80 mesta;
  • Trgovina i međunarodno poslovanje – 85 mesta;
  • Turizam i hotelijerstvo – 26 mesta;
  • Primenjena informatika – 63 mesta.

Na master studijama Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu upisuje 50 studenata na studijski program:

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ-U?

  • Obuči se kroz stručnu praksu atraktivnih kompanija: Erste Bank a. d., Societe Generale Srbija, Dunav osiguranje d. o. o., Grand Motors d. o. o. i dr.
  • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima.
  • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu.
  • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije i tako dalje).
  • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine.

Savremen pristup obrazovanju. Osim predavanja i vežbi, nastava podrazumeva izradu studija slučaja, upotrebu novih tehnologija u nastavi, gostovanja stručnjaka iz privrede, debate, seminare, projektne zadatke i praktične radove. Cilj je da studenti u prijatnoj atmosferi steknu neophodne veštine i razviju analitičko i kritičko mišljenje.
Praksa i razvijanje poslovnih veština. Studenti Visoke poslovne škole u Novom Sadu brzo nalaze zaposlenje, između ostalog, zahvaljujući i praksi u preduzećima sa kojima škola sarađuje, kao što su: Erste bank a. d., Dunav osiguranje d. o. o., ComData, Execom, Univerexport… Više od 35.000 diplomiranih studenata danas je u bankama, osiguravajućim društvima, revizorskim kućama, investicionim fondovima, turističkim kompanijama ili u vladinim organizacijama. Veliki broj menadžera, preduzetnika, šefova računovodstva i dizajnera softvera sticao je svoja znanja u ovoj školi.

Kontakt:
Adresa: Vladimira Perića Valtera 4, 21000 Novi Sad 
Telefon: 021/48-54-000
Email: studentska@vps.ns.ac.rs
Facebook
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: