Prijemni.rs
Maturang
  • Edukacija o polnim bolestima - od presudnog značaja


(Preuzeto sa sajta RTV - 06.03.2018. )

S obzirom na to da mladi danas mnogo ranije stupaju u seksualne odnose, da bi se na vreme obrazovali o polno prenosivim bolestima, edukacija je od presudnog značaja.

Mladi par

Foto: Pixabay

U Zapadnobačkom okrugu nema porasti polno prenosivih infekcija, ali doktori, kao i učenici smatraju da bi edukacije ipak trebale biti učestalije kako bi mladi što pre imali saznanja o svim rizicima.

Najzastupljenije seksualno prenosive infekcije – poput HIV-a, a potom hepatitisa u Zapadnobačkom okrugu poslednjih godina nisu u porastu, podaci su Zavoda za javno zdravlje Sombor. U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti pri ovom Zavodu kažu da i pored toga što je mladima dopstupan internet i sva sredstva informisanja, ipak treba održavati kontinuirane edukacije. 

Što se tiče testiranja na HIV i hepatitis B i C ona se obavljaju bez uputa lekara, besplatno i ukoliko pacijent želi, testiranja su potpuno anonimna.

"U 2017. godini imali smo jednu osobu obolelu od HIV virusa, bila je mlađa, homoseksualne orijentacije. Potvrdu da je ta osoba HIV pozitivna dobili smo iz Novog Sada. Godišnje imamo do dve registrovane osobe obolele od HIV -a kod kojih se taj virus potvrdi", izjavila je dr Gordana Cvetić, epidemiolog, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavod za javno zdravlje Sombor.

Ginekolozi ocenjuju da mladi nisu dovoljno informisani o polno prenosivim bolestima, te da bi edukacije u osnovnim i srednjim školama trebale biti češće.

"Žene, a i muškarci danas baš i ne koriste kontracepciju ili zaštitu, a to pokazuje i statistika. To što polne bolesti nisu drastično skočile ne znači da ih nema i da se usled nedostatka svesti o prevenciji ne šire kod mladih. Mislim da mladi danas često menjaju partnere, što bez zaštite nije dobro za zdravlje", rekla je dr Jovan Virt, načelnik dispanzera za žene Dom zdravlja Sombor.

Učenici srednje medicinske škole u Somboru smatraju da je korišćenje prezervativa od presudnog značaja za zaštitu od polno prenosvih bolesti, te da edukacije kod mlađih moraju biti učestalije.

"Mladi koji stupaju u seksualne odnose treba da koriste prezervative, jer je to najbolji način da se zaštitimo", saopštila je Sandra Katanić, drugi razred Srednje medicinske škole Dr "Ružica Rip".

"Ima mladih koji znaju mnogo o prevenciji i koriste prezervative, ali mislim da ima više onih koji ne koriste", kazao je Ognjen Đaković, drugi razred.

"Gledajući naše učenike mislim da im je svest prilično razvijena kada je u pitanju prevencija. Sa druge strane, kroz stručne nastavne planove i programe, ali i aktivnosti gledamo da ih što više uputimo u polne bolesti", rekla je Jelena Bulajić, profesor Srednje medicinske škole Dr "Ružica Rip".

Podaci pokazuju da u svetu svakog dana od neke seksualno prenosive infekcije oboli skoro milion ljudi, dok u Evropi ima preko 18 miliona osoba koje su obolele od nekih polnih infekcija, to svakako govori da je edukacija kod mladih od presudnog značaja kako bi se na vreme razvila svest o prevenciji.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: