Prijemni.rs
Maturang
 • „EKOLOGIJA: ZANIMANJE BUDUĆNOSTI”


 

 

Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura” poziva sve maturante da se prijave za takmičenje za najbolji esej na temu: „EKOLOGIJA: ZANIMANJE BUDUĆNOSTI” – postani diplomirani analitičar zaštite životne sredine.
 
NAGRADE:

 • I mesto: 100% školarine za sve četiri godine osnovnih studija
 • II mesto: 50% školarine za prvu godinu osnovnih studija

Svi ostali prijavljeni kandidati čiji esej ispuni formalne uslove prihvatljivosti biće nagrađeni sa 20% školarine za prvu godinu osnovnih studija
 
Opšta pravila:

 • konkurs je otvoren za sve učenike 4. razreda srednjih škola;
 • esej mora biti napisan na minimum 1, a na maksimum 3 strane u Wordu (Times New Roman – font 12, prored 1,5);
 • jedan autor može dostaviti samo jedan esej;
 • eseje je potrebno dostaviti elektronskim putem na email adresu: info@futura.edu.rs, sa posebnim naslovom mejla: „Konkurs: Ekologija u novom svetu”.
 • da bi se osigurala vidljivost svih radova, a samim tim i regularnost, od svakog kandidata traži se da svoj rad postavi javno na neku od društvenih mreža koje poseduje (Facebook, Instagram, Twitter) i da označi zvanični profil Fakulteta;
 • uz esej, u telu mejla potrebno je dostaviti ime, prezime, naziv srednje škole koju maturant završava i kontakt podatke;
 • rok za dostavljanje eseja je: 1. jun 2020.
 • Rezultati će biti objavljeni 5. juna 2020. u okviru proslave Svetskog dana zaštite životne sredine.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom slobodno kontaktirajte s nama putem email adrese: info@futura.edu.rs, Facebook i Instagram stranice ili broja telefona: 060/69-62-121.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: