Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
 • Extra je! Budi inženjer!


Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice upisuje studente u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školsku 2018/2019. godinu.

Visoka tehnička škola Subotica

Biće upisano ukupno 194 studenta, i to:

 • 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta,
 • 50 studenata koji plaćaju školarinu,

na sledećim studijskim programima:

 

Studijski program

 

Broj studenata

 

Ukupno

koji se finansiraju iz budžeta

koji plaćaju

školarinu

 

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Razvoj proizvoda

26

4

30

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Termotehnika

0

5

5

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

10

9

19

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Tehnička informatika

42

3

45

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Internet i elektronsko poslovanje

42

3

45

Tehnički komunikacioni menadžmentosnovne strukovne studije

19

6

25

Mehatronika osnovne strukovne studije

21

4

25

Ukupno

160

34

194

 

Opšti uslovi konkursa

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi na konkurs, kandidat može da izabere do tri studijska programa odnosno modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module:

 • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika)
 • Elektrotehnika
 • Mehatronika

polažu prijemni ispit iz Matematike.

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

 • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje) polažu prijemni ispit iz Osnova računarstva (pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita održaće seprema rasporedu koji će biti objavlјen na sajtu Škole).

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

 • Tehnički komunikacioni menadžment,

polažu prijemni ispit iz Opšte kulture ili Osnova računarstva ili Matematike (po izboru kandidata).

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

 

Prvi konkursni rok

 • 20., 21. i 22. 06.2018. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,
 • 26.06.2018. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Matematike,
 • 27.06.2018. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Osnova računarstva,
 • 27.06.2018. godine u 12,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Opšte kulture
 • 27.06.2018. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste
 • 03.07.2018. godine – objavlјivanje konačne rang liste
 • 04., 05. i 06.07.2018. godine, od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

Škola oglašava drugi konkursni rok do 20.07.2018. godine.

 

Prijava na konkurs - potrebna dokumenta

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • očitana lična karta ili fotokopija lične karte (koja sadži sve podatke),
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj:840-526666-66 (poziv na broj 11-2018), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava, i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi),
 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),
 • indeks (dobija se u Školi),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)
 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju:

1. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 13,8% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) – iznosi 58.000,00 dinara,

2. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) – iznosi 66.000,00 dinara,

3. Troškovi školarine za studente strance iznosi – 2400 USD.

 

Više informacija o školi i upisu možete videti na:

www.vts.su.ac.rs

www.inzenjer.info

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: