Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU – FUTURA RASPISAO JE DRUGI UPISNI ROK


Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih, master i doktorskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to za sledeće smerove:


 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Ključna je integracija i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (što je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici očita je i nesporna: u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme, koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.
 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
 
Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE jeste da pitanja zaštite životne sredine kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta elaborira sa ekonomskog stanovišta, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.
 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE UPRAVLJANJE RIZICIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 
Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje novog profila stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizom i upravljanjem rizicima u životnoj sredini, koji nastaju usled sve većeg tehnološkog ponašanja, odnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravljanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika u životnoj sredini je u porastu – kako u evropskim zemljama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa s ciljem preventivnog delovanja. 
 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE
 
Cilj master studija jeste da se elaboriraju odnosi ekonomije i politike zaštite životne sredine, da se razviju sposobnosti razumevanja životne sredine, resursa ekonomije, konceptualne osnove i praktičnih alata analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora klimatskih promena, ali i razumevanja klimatskih promena, uklјučujući i njene naučne, ekonomske i političke dimenzije. Poseban naglasak je na identifikaciji pristupa prilagođavanja: pristup socijalne ranjivosti, pristup otpornosti (upravlјanje za pobolјšanu otpornost ekosistema) i cilјni pristup prilagođavanju (usmerenost na akcije prilagođavanja konkretnim rizicima klimatskih promena).
 
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ODRŽIVI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA
 
Primarni cilj doktorskih studija Održivi razvoj i životna sredina jeste obuka budućih istraživača za novo društvo, zasnovano na konceptu održivosti, koji podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta i razvoja sa interesima zaštite životne sredine. Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa su da podstakne i afirmiše kompleksno osposobljavanje i usavršavanje kroz primenjena istraživanja, kvalifikovano, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema u zaštiti životne sredine. Program se zasniva na najsavremenijim naučnim dostignućima, na sinergiji u sticanju znanja primarno prirodnih kao i društvenih nauka. Dati koncept doktorskih studija u osnovi zasniva doktorat kao visoko profesionalno iskustvo koje se stiče na primarno naučnoistraživačkim projektima. Na taj način se formiraju kompetentni i moderno obrazovani naučni radnici osposobljeni za efikasno i kreativno delovanje u oblasti nauke o životnoj sredini, i to u četiri najznačajnija aplikativna aspekta istraživanja.

Više informacija o načinu prijave pogledajte na linku. 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: