Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za sport raspisao konkurs za upis u školsku 2021/22. godinu


Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017) i Statuta Fakulteta za sport raspisao je konkurs za upis na studije u školskoj 2021/2022. godini.

Četvorogodišnji studijski programi osnovnih akademskih studija:
– TRENER U SPORTU – 60 studenata (240 ESPB)
– MENADŽMENT U SPORTU – 60 studenata (240 ESPB)
– SPORTSKO NOVINARSTVO – 30 studenata (240 ESPB)

Jednogodišnji studijski programi master akademskih studija:
– TRENER U SPORTU – 25 studenata (60 ESPB)
– MEMADŽMENT U SPORTU – 15 studenata (60 ESPB)
– MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI – 5 studenata (60 ESPB) USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju kandidati koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine. Pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB.

ŠKOLARINA

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Cena godišnje školarine na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra (+500 evra prijava i odbrana master rada), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove srudija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u elektronskom obliku i osiguranje), a može se platiti u 9 rata.

PRIJAVLJIVANJE

Upis kandidata obavljaće se u prvom upisnom roku u periodu od 14.06.2021. do 16.07.2021. godine svakog radnog dana i u drugom upisnom roku u septembru.

Prijavu možete popuniti online OVDE i tako na vreme rezervisati svoje mesto.

Sve detalje konkursa možete pronaći OVDE.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: