Prijemni.rs
Maturang
 • Fakulteti na kojima još ima slobodnih mesta


 

Oni koji su u prvom upisnom roku ostali bez indeksa drugu šansu moći će da potraže u septembru. Na fakultetima u Beogradu ostalo je slobodno 821 mesto za brucoše, od čega samo 74 na budžetu, dok će u Novom Sadu biti prilike za čak 1.719 kandidata.

drugi upisni rok

INDEKS - Najveće iznenađenje su trogodišnje studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Reč je o programu ekonomija, poslovno upravljanje i statistika za koji će u septembru moći da konkurišu čak 133 kandidata. Slobodnih mesta, tradicionalno, ima i na Šumarskom, Poljoprivrednom, TMF i Pravoslavno bogoslovskom.

Dobra vest za one koji žele da studiraju u maloj Atini je da je slobodnih mesta ostalo čak i na najpopularnijim fakultetima. Tako će za novosadski FTN u septembru na budžet moći da konkuriše 16 kandidata, a na samofinansiranje čak 328. Ne manjka mesta ni na Pravnom gde će biti prilike za još 197 samofinansirajućih studenata.

Inače, ove godine nijedan od pet državnih univerziteta koji školuju učitelje nije uspeo da popuni čak ni budžetske kvote. Tako je na Učiteljskom fakultetu pri Univerzitetu u Beogradu ostalo 40 nepodeljenih budžetskih indeksa.

Kalendar

 • Prijavljivanje kandidata: 1, 2. i 3. septembra
 • Polaganje prijemnog ispita: 4, 5. i 06. septembra
 • Objavljivanje rezultata: 7. septembra na preliminarnoj rang-listi
 • Primedbe na preliminarnu rang-listu: (36 sati od objavljivanja) 8. i 9. septembra do 8 sati
 • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi: najkasnije do 10. septembra u 8 sati
 • Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu: najkasnije 11. septembra do 8 sati
 • Dekan donosi rešenje po žalbi: 12. septembra u 8 sati
 • Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta: najkasnije 12. septembra
 • Objavljivanje konačne rang-liste Univerziteta: 13. septembra u 8 sati
 • Upis kandidata mora biti završen do 14. septembra

Na konkurs kandidati podnose:

 1. Konkursnu prijavu (preuzima se na fakultetu);
 2. Svedočanstva sva četiri razreda (originali i fotokopije);
 3. Diplomu srednje škole (original i fotokopija);
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (original) (za državljane Srbije);
 5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Slobodna mesta na Univerzitetu u Beogradu
Fakultet - Budžet - Samofinansiranje
Građevinski 3 - 38
Ekonomski 0 - 133
Medicinski 0 - 84
Poljoprivredni 24 - 96
Pravoslavni bogoslovski 0 - 39
Rudarsko-geološki 1 - 0
Stomatološki 0 - 48
Tehnički fakultet u Boru 0 - 11
Tehnološko-metalurški 19 - 53
Učiteljski 40 - 5
Fakultet za fizičku hemiju 0 - 11
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 0 - 47
Fizički 8 - 20
Filozofski 0 - 2
Filološki 1 - 79
Šumarski 0 - 81
UKUPNO 74 - 747

Slobodna mesta na Univerzitetu u Novom Sadu
Fakultet - Budžet - Samofinansiranje
FTN (strukovne studije) 11 - 64
PMF (strukovne studije) 0 - 20
Fakultet sporta (strukovne studije) 0 - 39
Filozofski 23 - 95
Tehnološki 0 - 21
Pravni 0 - 197
FTN 16 - 328
Ekonomski 7 - 259
PMF 40 - 36
Akademija umetnosti 16 - 14
Građevinski 69 - 24
TF "Mihajlo Pupin" 59 - 113
Fakultet sporta 0 - 43
Pedagoški 24 - 119
Učiteljski 5 - 17
Medicinski (integrisane studije) 0 - 60
UKUPNO 270 1.449


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: