Prijemni.rs
Maturang
  • Građevinski fakultet u Subotici planira Inovacioni istraživački centar


(Preuzeto sa sajta Nova ekonomija - 09.03.2018. )

Građevinski fakultet u Subotici izradio je projekat dogradnje za Inovacioni istraživački centar, a trenutno čekaju i odobrenje, ali i finansijsku podršku od pokrajine i Univerziteta u Novom Sadu za njegovu realizaciju.

Građevinski fakultet Subotica

Foto: Građevinski fakultet Subotica

"Uradili smo dokumentaciju za prostor od oko 1.000 kvadrata unutar kojeg bi se ostvarivali projekti kroz saradnju sa privredom, u znatno većem obimu nego sada. Istovremeno, to bi bio prostor i za startap firme, koje bi koristile znanje struke i nauke", objašnjava dekan Miroslav Bešević.

Građevinski fakultet već decenijama uspešno sarađuje sa privredom, rade projektovanje, procese tehničke kontrole, nadzora, konsalting usluga, ispitivanja materijala i od ove delatnosti godišnje prihoduju oko 4 miliona dinara. Međutim, prema Beševićevim rečima, neophodno je osavremenjivanje i obnova opreme, što će biti uloga budućeg centra, piše Politika.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: